Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Realisering af fripassage ved Filskov Dambrug, Omme Å

Billund Kommune har søgt støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til en realisering af et vandplanprojekt i Omme Å.

Formålet med realiseringen er at forbedre passagemulighederne i Omme Å ved Filskov Dambrug

Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Forundersøgelse

Bilag 2 - Projektkort

Bilag 3.1 - Længdeprofil, eksisterende forhold

Bilag 3.2 - Længdeprofil, Projekterede forhold

Bilag 4.1 - Eksisterende afvandingsforhold

Bilag 4.2 - Projekterede afvandingsforhold

Bilag 5.1 - Eksisterende afvandingsforhold

Bilag 5.2 - Projekterede afvandingsforhold

 

 Logo