Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forundersøgelse vedrørende vådområde - Søgård Bæk

Billund Kommune har fået økonomisk støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til en forundersøgelse på et vådområdeprojekt.

Kvælstofvådområdet har til formål, at reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet.

Kvælstofreduktionen opnås ved at stoppe dræn og brønde samt etablere overrisling og stoppe landbrugsdriften på arealerne.

Undersøgelsesområde ved Søgård Bæk

Logoer fra støtten

_______________________________________________________________________________

Læs mere om støtten her

Formålet med forundersøgelsen er at beskrive mulighederne for at etablere et vådområde.

Forundersøgelse

Bilag 1-13

Bilag 14 - N-beregning

Bilag 15 - Fosfor-regneark

Bilag 16 - CO2-regneark