Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forundersøgelse vedrørende vandløbsprojekt i Engebæk-Hoven Å

Billund Kommune har i 2020 fået støtte fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond til en forundersøgelse på et vandløbsprojekt i Engebæk-Hoven Å

Formålet med forundersøgelsen er at beskrive mulighederne for udlægning af gydebanker. Læs forundersøgelsen her.

Forundersøgelsesrapport

Bilag 1 - længdeprofil af eksisterende forhold

Bilag 2 - Tværprofiler af eksisterende forhold

Bilag 3 - Længdeprofil med konsekvensvurdering, sommermiddel

Bilag 4 - Længdeprofil med konsekvensvurdering, vindermiddel

Bilag 5 - Kort med placering af gydebanker

 

Engebæk-Hoven

Hav og fiskMST