Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgræsning af Grindsted Ådal

Projektet med afgræsningen af Grindsted Ådal blev startet i 2011 for at bevare naturen og de landskabelige værdier. Projektet har medvirket til at fremme naturen og de kultur- og landskabelige værdier og har desuden højnet den rekreative værdi og den offentlige adgang til området er forbedret.

 Projekt afgræsning af Grindsted Ådal.

Læs om baggrund og projektet her

Nedenfor er kort over græsningsarealer i Grindsted Ådal, som er etableret i projekt perioden.

Kort Over Graesningsarealer

Graesningsareal

Graesningsareal 1

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet under tilskudsordningen Natur- og Miljøprojekter. Mere information kan ses på Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005:

Info om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Den Europæiske Landbrugsfond

Logo EU Og Landbrug