Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgræsning af engarealer langs Billund Bæk og Sønderkær Bæk

I løbet af 2013 og 2014 har Billund Kommune gennemført et hegningsprojekt på engarealerne langs Billund Bæk og Sønderkær Bæk med henblik på at få engene afgræsset. Målet med afgræsningen er at bevare og pleje naturen og de landskabelige værdier. Samtidigt skal projekterne øge områdernes rekreative værdi.

Projekt afgræsning ved Billund bæk og Sønderby bæk

Læs om baggrund og projektet her

Nedenfor er kort over græsningsarealer, som er etableret i projektperioden.

Billund Og Soenderkaer Baek

 

Info om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

 Den Europæiske Landbrugsfond

 

Logo EU Og Landbrug