Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Store Råbjerg

St. Råbjerg er et stort og vidtstrakt hedeområde, som udgør den østlige del af Natura 2000-området Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Billund Kommune har i 2016 i samarbejde med områdets lodsejere gennemført et stort hedeplejeprojekt. Store dele af heden er blevet ryddet, og der er blevet trukket rødder op. Optrækning af rødder skaber forstyrrelser, hvilket gavner de mange pionerarter, der hører til på heden. Det store hedeareal er blevet indhegnet, og bliver fremadrettet afgræsset.

Kort om St. Råbjerg

Heden er domineret af hedelyng samt revling. Vest for Gråhedevej er der fine indlandsklitter med laver, og fine planter som sandhvene og sandskæg. På det store hedeareal er der hedemosepartier med tranebær samt enkelte steder med de flotte blomster guldblommer og lav skorzoner.