Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Randbøl Hede

Randbøl Hede er et storslået hedelandskab, der ligger lige øst for Billund. Her finder du tillige indlandsklitter, hvorfra der er en flot udsigt over det store område. Randbøl Hede er det tredje og sidste af kommunens Natura 2000 områder.

Randbøl Hede

Randbøl Hede Foto: Lea Kromann-Gallop

Natura 2000 områder er områder, der i international målestok har en væsentlig naturmæssig betydning og som følge heraf behøver særlig bevågenhed for at sikre, at naturen ikke forringes på de pågældende arealer. Således udgør Randbøl Hede ét af kun 113 fuglebeskyttelsesområder i hele Danmark.

Sammen med de lokale lodsejere af de pågældende områder har Billund Kommune i 2016 indledt drøftelser om pleje af arealerne for herigennem at sikre, at naturværdierne bevares og om muligt forbedres.

Du vil derfor kunne opleve, at der sker både fældning af træer og buske, oprykning af rødder samt afbrænding af heden – alt sammen for at øge natur- og oplevelsesværdierne.

Nyttige links:

Besøg Randbøl hede - Se Naturstyrelsens hjemmeside.