Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/RobotMetaTags.cshtml)

Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Præsteflod

Præsteflod er unikt naturområdet, som udgør den vestlige del af Natura 2000-området Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Billund Kommune har i 2016 gennemført en omfattende pleje af naturområdet. Området rummer en unik natur med vældpåvirkede skrænter, tørvelavning, våd hede og indlandsklitterne. Af særlige planter kan nævnes liden og rundbladet soldug, hvid næbfrø samt strandbo og lille blåpil. Billund Kommune har ryddet dele af de vældpåvirkede skråninger samt dele af indlandsklitterne. På indlandsklitterne er der trukket rødder op, så de karakteristiske hedeplanter forhåbentligt kan spirer. desuden er et mindre område blevet tørvegravet for at udvide den unikke tørvelavning. Til sidst er området blevet indhegnet, så det kan afgræsses fremadrettet. Projektet er støttet af EU.

Læs mere om projektet her.