Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Natura 2000 projekter

Natura 2000 områder er områder med særlig værdifuld natur. De er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

I Billund Kommune er der to Natura 2000 områder: Store Råbjerg og Randbøl Hede. Billund Kommune er i gang med at implementering af Natura 2000 handleplanerne på private arealer. Herunder ses tre projektområder. Billund Kommune har søgt og fået tilskud fra staten til dele af Natura 2000 projekterne.

 

Nyttige links:

Naturstyrelsen.dk Natura 2000-områderne