Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fiskeundersøgelser i Bådkanalen og tilløbskanalerne

Billund Kommune er ved at undersøge fiskesammensætningen i Grindsted Engsø, for at sikre et godt miljø i søen.

Billund Kommune er ved at undersøge fiskesammensætning i Grindsted Engsø, med henblik på en eventuel opfiskning af fredfisk.

Når tilførslen af næringsstoffer til en sø reduceres væsentligt, burde søens vand blive klarere. Men hvis søens vand alligevel ikke bliver klart på grund af for mange alger, kan det skyldes selve fiskebestanden. Hvis der er rigtig mange fredfisk, såsom skaller og brasener, vil der stadig være mange alger. Fiskene æder nemlig de dyreplankton, som for eksempel dafnier og andre smådyr, der ellers skulle æde algerne og dermed gøre vandet klarere.

Derfor vil der i januar og februar blive gennemført el-befiskninger i Bådkanalen og tilløbskanalerne. De opfiskede fredfisk vil blive destrueret, men andre fiskearter vil blive genudsat. 


Skulle der være spørgsmål er I meget velkommen til at ringe til Annette Læbo Matthiesen på tlf. 7972797.

 

Hvad er fredfisk?

Fredfisk er en betegnelse for fisk der modsat rovfisk, ikke lever af at spise andre fisk. De lever derimod bl.a. af smådyr, insekter og plantedele. Fisk der betegnes som fredfisk er eksempelvis suder, karpe, skalle, rudskalle og brasen. Skaller og brasener bliver også kaldt skidtfisk – fordi de findes i store mængder i de beskidte eller uklare søer og ikke har nogen værdi som spisefisk.