Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Faunapletter er nye levesteder for agerlandets dyr.

Igen i år kan vi tilbyde dig deltagelse i projektet "Faunapletter", hvor du kan få etableret mere natur på dine arealer.

Harer og agerhøns og i særdeleshed, bierne og de bestøvende insekter er i alvorlig tilbagegang, men den udvikling er en række organisationer gået sammen om at forsøge at vende!

Formålet er at skabe variation i agerlandet til pattedyr, fugle og insekter, og derfor bakker også de grønne organisationer op om projektet for at øge biodiversiteten. Markvildtstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for dyrere og floraen i form af fødegrundlag og ynglepladser. Desuden forbedrer faunastriberne landbrugets image og skaber øget naturværdi. 

Frøblandingen består af både ét og flerårige urter som honningurt, solsikke, rødkløver og cikorie.

Over 100 landmænd har allerede deltaget og faunastriber med op til 10 forskellige blomstrende arter er nu etableret over en strækning på 150 km i Midt- og Vestjylland.

Ideen breder sig år for år til nye kommuner, og i år kommer også Billund og Vejen kommuner med i projektet!

 

Læs om hvordan du gør i linket herunder!

Sådan gør du

Se den flotte planche i linket herunder

Faunapletter planche