Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sommerfugle i Billund By

Et projekt hvor målet er at øge bestanden af sommerfugle i og omkring Billund By.

På Billund Lufthavn blev der i 2014 fundet en stor bestand af mark-perlemorsommerfugl. Mark-perlemorsommerfugl er ikke fundet ynglende andre steder i Billund Kommune, så kommunen arbejder for at få sommerfuglen til at sprede sig til eksisterende naturarealer langs Grene Å, for eksempel Grene Sande og Præsteflod.

Mark-perlemorsommerfugl er afhængig af meget blomsterrige arealer samt violer. Blomsterne er altafgørende for den store perlemorsommerfugl imens den er voksen, men ligeså vigtigt er violerne, der er foderplanter for larverne. Billund Kommune har indgået et samarbejde med en virksomhed i byen, så deres naturarealer samt visse marker henholdsvis plejes og ekstensiveres. Herved skabes gode forhold både for den voksne mark-perlemorsommerfugl samt larverne.

Blomstereng ved Lillevang i Billund

Blomstereng ved Lillevang i Billund. Foto: Mads Navntoft Olsen

Billund Kommune har også ændret driftspraksis på visse græsplæner. Disse områder klippes sidst i maj først i juni samt før frost. Dette bevirker en fin blomstring til gavn for sommerfugle og hermed mark-perlemorsommerfugl. Enkelte steder er der desuden jordbehandlet og udsået naturligt hjemmehørende arter som blåhat, smalbladet timian og blæresmælde. Jordbehandlingen har været både fræsning og dybdepløjning, hvilket resulterer i spiringsbede for violer som almindelige stedmoderblomst. 

Sommerfugl på blomstereng

Sommerfugl på blomstereng ved Lillevang. Foto: Mads Navntoft Olsen

Nyttige Links

www.naturdok.dk

Fugle og Natur