Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny bestand af den sjældne Ensianblåfugl!

Billund Kommune har været ude og tælle æg fra den sjældne Ensianblåfugl på Vorbasse Sønderhede!

Ensianblåfuglen er sjælden og findes i dag på klitheder langs den jyske vestkyst og kun på få lokaliteter inde i landet. I Billund Kommune findes ensianblåfuglen på to lokaliteter. En fin population i Grene sande og en lille i Vorbasse Sønderhede. I år blev der talt to individer i Vorbasse Sønderhede, så Billund Kommune besluttede at tage derud i august måned for at se om de var heldige at finde æg fra sommerfuglen og tælle dem. 

Til kommunens store overraskelse var de smukke blå klokke-ensianblomster fulde af æg! Der blev nemlig i alt talt 1267 æg fra ensianblåfuglen på Vorbasse Sønderhede, hvilket svarer til en bestand på ca. 12-15 par! (Bestanden på Grene sande vurderes at være af samme størrelse). En fantastisk nyhed!

 

 

Lidt om Ensianblåfuglen:

Ensianblåfugl – en rigtig ”gøgeunge”
Ensianblåfuglen har en fantastisk livscyklus. I dens korte liv som sommerfugl, lever den i fugtige hedemoser, hvor den suger nektar af den rødlilla klokkelyng. Hunnen lægger sine hvide æg på den smukke blå klokke-ensian. Larven lever i ensian-blomsten de første uger. Så lader den sig dumpe ned på jorden, hvor den ”kidnappes” af røde stikmyrer, der opfostrer myrelarven hele vinteren.

Sommerfuglelarven er en rigtig gøgeunge, der lokker myrerne til at fodre den på bekostning af dens egne myrelarver. Efter opholdet i myretuen kravler den forvandlede sommerfugl ud af puppen i juni måned og flyver ud for at finde en ny ensian-blomst.

 

Foto: Mads Navntoft Olsen


Ensian blåfugl