Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nu skal fiskelivet i Grindsted Engsø undersøges

Billund Kommune vil vi undersøge, om fiskesammensætningen er årsag til søens forringede vandkvalitet og sigtbarhed. Så den kommende uge vil der kunne observeres både og fiskenet i Grindsted Engsø.

Hvis du den kommende uge ser både og fiskenet i Grindsted Engsø, så er det fordi, at søens fiskeliv skal undersøges. Baggrunden for undersøgelsen er, at søens vand de seneste 2-3 år er blevet uklart af alger og søens vandkvalitet er blevet dårlig. Sammensætningen af fiskearter kan påvirke søens fødekæder og betyde meget for søens tilstand.
I 2004-05 blev der i Grindsted Engsø foretaget en opfiskning af fiskearter som skaller, suder og brasen. For mange af de fiskearter betyder, at der er for få smådyr i søen, der kan spise alger. Efter opfiskningen blev søen klarvandet, og man kunne kikke gennem vandet til bunden. I en klarvandet sø, kan der vokse planter på bunden som hjælper med at omsætte søens næringsstoffer og danne skjul for smådyr.
Nu vil vi undersøge, om fiskesammensætningen er årsag til søens forringede vandkvalitet og sigtbarhed. Undersøgelsen består i, at der opsættes en række net i søen. Nettene vil blive fjernet efter 24 timer.
De fangede fisk fortæller os om sammensætningen af fiskearter i søen. Sammen med vores øvrige viden om søen, hjælper det os med at finde de rigtige tiltag for igen at bringe Grindsted Engsø i en god tilstand, med klart vand og god sigtbarbed.


Skulle der være spørgsmål kan disse rettes til Annette Læbo Matthiesen, tlf. 79727097