Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Naturpleje Vårkobjælde

Vårkobjælden er en utrolig smuk lille plante, som er gået dramatisk tilbage i sin bestand i Danmark. Vårkobjælden er fredet og må ikke plukkes eller graves op. Den er på den danske rødliste over truede arter i Danmark.

Populationen af vårkobjælde er meget lille, men det er kendt, at vårkobjælde kan ligge adskillige år i frøbanken. Ifølge det tidligere Ribe Amt har arten været forsvundet fra lokaliteten i 80’erne, men plejetiltag genoprettede en lille bestand. Billund Kommune har ryddet det fredede område og optrukket rødder fra træer, hvilket har medført blottet jord, desuden er der skabt blottet jord ved de eksisterende vårkobjælder, så spiringsmuligheden er forbedret.  

 

Nyttige links

Få mere at vide om vårkobjælden på Fugle og Natur eller hos Naturstyrelsen