Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forundersøgelse vedrørende genslyngning af Grene Å

Billund Kommune har udarbejdet en forundersøgelse vedrørende genslyngning af Grene Å

Billund Kommune modtog i 2018 midler til et vandplanprojekt i Plougslund Bæk fra Fiskeristyrelsen. Midlerne fra Fiskeristyrelsen dækkede ikke hele den strækning af Plougslund Bæk og Grene Å, som var blevet reguleret i 1963.

Der var ca. 1,1 km af Grene Å, som var omfattet af reguleringen fra 1963, men som ikke blev undersøgt i vandplanprojektet for Plougslund Bæk.

Natur- og Friluftsliv bad derfor Byrådet i 2018 om at afsætte midler til at fortsætte forundersøgelsen af genslyngning og fjernelse af betonstyrt i den øvre del af Grene Å.

Forundersøgelsesrapport

Bilag 1a - Længdeprofil nuværende forhold

Bilag 1b - Længdeprofil fremtidige forhold

Bilag 2 - projektforslag

Bilag 3a - sommermiddel nuværende forhold

Bilag 3b - sommermiddel fremtidige forhold

Bilag 3c - 10 års maks. nuværende forhold

Bilag 3d - 10 års maks. fremtidige forhold