Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Bæk genslyngning

Billund Bæk genslynges i et nyt forløb og forlænges med i alt 241 meter.

Billund Bæk genslynges i et nyt forløb og forlænges med i alt 241 meter. Genslyngningen er udformet under hensyntagen til nærliggende regnvandsbassins fremtidige udformning og med inspiration fra Billund Bæks oprindelige slyngninger, før den blev udrettet. Formålet med at genslynge vandløb er at øge variationen i vandløbet og dermed give flere levesteder til gavn for fisk, smådyr og planter. Genslyngning er blandt andet med til at forandre vandhastigheden, så vandet nogle steder løber hurtigere og andre steder løber langsommere. Det er med til at påvirke vandløbsbunden, som over tid vil bestå af en blanding af sten- og sandbund. Det giver flere levesteder for dyr og planter. Udover at genslynge vandløbet bliver der også etableret fire gydebanker af 10 -15 meter, hvor ørreder har mulighed for at gyde.

Billund Bæk er en del af Skulpturstien og genslyngningen og gydebankerne vil bidrage til at området bliver endnu mere spændende for borgerne at bevæge sig rundt i.

Projektet udspringer fra Billund Vands regnvandsbassin, som skal udvides for at kunne indeholde mere vand. Projektet giver dermed en tredobbelt gevinst – både vandteknisk, naturmæssigt og rekreativt.

Dronevideo af genslyngningen af Billund Bæk

Læs projektbeskrivelsen

Se kortbilag