Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hold søen ren

Billund Kommune har oprenset en del søer for at forbedre forholdene for dyr og planter. Vær med til at bevare dem rene for eksempel ved at undgå at fodre ænder.

Hvordan hjælper vi?

I byerne er der en række små søer. Billund Kommune har oprenset en del af søerne for at forbedre forholdene for dyr og planter. Ved en oprensning fjernes forurenende stoffer.

I en ren og velfungerende sø er der et rigt og varieret dyreliv. Bestanden af ænder vil her være begrænset af den naturlige fødemængde. I småsøer vil der naturligt højst være et enkelt andepar.
Billund Kommune har derfor fjernet andehuse og vegetation omkring søerne. Herved begrænses ændernes redebygning.

I visse tilfælde er vi så heldige, at der kommer sjældne dyr og planter. I anlægget i Billund er der set stor vandsalamander, som er yderst sjælden i denne landsdel.

Hvad sker der, når ænder fodres?

I mange søer i nærheden af byer, er fodring af ænder den største kilde til forurening. Fodring medfører opvækst af alger, som farver vandet grønt og dyrelivet dør på grund af iltmangel. Ophobning af slam på bunden kan medføre lugtgener.

Et kilo brød indeholder lige så meget næring som 750 liter kloakvand. I den forbindelse er det uden betydning, om brødet først har været en tur igennem en and. Fodring medfører unaturligt mange ænder i en sø. Mange ænder slider og ødelægger søens brinker og skader hinanden i konkurrencen om hunner.

Den rene sø

 

Naturforholdene i en ubelastet sø, hvor der ikke fodres ænder. Søen er klarvandet og dyrene har det godt.

 

Den belastede sø

Forhold i en sø belastet med mange ænder, fordi der fodres. Søen bliver uklar og fisk mv. dør.

 Læs mere

Grav en sø