Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Naturpleje i Billund Kommune

Ved at pleje naturarealer er Billund Kommune medvirkende til, at forbedre leveforholdene for naturens vildtlevende dyr og planter. Naturpleje kan foretages på mange forskellige måder. En hyppig brugt metode er traditionel afgræsning med kvæg.

Afgræsning med kvæg

Ved at afgræsse et areal med kvæg sikrer man, at arealet ikke gror til i høje urter og krat.  Ikke afgræssede og arealer, som er groede til, fremstår ofte mere ensartet og med færre arter end afgræssede arealer, hvor sollyst kan nå ned til jorden.

Græsningen sikrer, at der er bedre plads til de lyskrævende og sarte arter, der ellers vil blive udkonkurreret af de hurtigvoksende og dominerende urter.

Hedeafbrænding

I gamle dage indgik hederne som en vigtig del af landbrugets græsningsareal. Lyngen blev af og til slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene. På denne måde blev heden udpint og lyngen holdt ung.

Denne tidligere driftsform er en væsentlig faktor for, at der i dag er store hedearealer i Billund Kommune. For at bevare disse er det nødvendigt, at arealerne ved naturpleje af og til udpines. Dette kan gøres på forskellige metoder. Hedeafbrænding er en af de mest effektive.

Afbrænding af heden er en nøje planlagt proces, der blandt andet af hensyn til sikkerheden stiller høje krav til vejrforholdene. Selve afbrændingen blev udført i små etaper, hvor mindre parceller en efter en bliver afbrændt. Perioden for afbrænding er marts måned.

Temadage om naturpleje er en succes!

Se videoreportagen og læs mere om SEGES temadage i naturpleje, afholdt i Billund Kommune, herunder

Videoreportage

DU kan blive en del af kommunens Naturpleje- og afbrændingsteam

I Billund Kommune har vi oprettet et Naturpleje- og Afbrændingsteam - og DU kan være med! Teamet hjælper blandt andet Natur og Friluftslivsteamet med hedeafbrænding, pleje af sjældne arter, beskæring af opvækst, samt lave bl.a. fuglekasser og insekthoteller.

Læs mere om Billund Kommunes naturpleje- og afbrændingsteam