Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Invasive arter

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Er der invasive arter i Billund Kommune?

Ja, i Billund Kommune er der flere forskellige invasive arter. Her er både invasive plante- og dyrearter. På Naturstyrelsen hjemmeside er der en liste over landets invasive arter.

Naturstyrelsens liste over invasive arter

Kæmpebjørneklo

En af de mest kendte invasive arter er Kæmpebjørneklo. Kæmpebjørneklo adskiller sig fra andre invasive arter, da planten er sundhedsskadelig for mennesker. Arten findes ofte i ådalene og kan spredes via vandløb.

Pas på, planten er giftig!

Planten udskiller en klar gift. Hvis giften kommer i kontakt med huden og i kombination med ultraviolet lys, sker der en forbrænding med store væskefyldte blærer. De steder, der er beskadiget, kan være overfølsomme for ultraviolet lys i årevis. En berøring af planten er nok til at få de overnævnte skader.

Hvad skal man gøre hvis man har Kæmpe Bjørneklo på sin grund?

Hvis du har Kæmpebjørneklo på dit areal, skal den bekæmpes. Billund Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo og andre invasive arter.

Indsatsplanen forpligtiger lodsejere, offentlige som private, til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. I de tilfælde bekæmpelsen ikke foretages i overensstemmelse med indsatsplanen, kan kommunen påbyde lodsejeren at bekæmpe planten. Indsatsplanen er godkendt af Billund Byråd den 23. august 2011.

Læs mere

Liste over landets invasive arter 

Test din viden om invasive arter

Indsatsplan for kæmpebjørneklo/andre invasive arter