Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Læs om vandrådet her

Oprettelse af Vandråd for hovedvandopland 1.10 Vadehavet og 1.8 Ringkøbing Fjord

Vandrådets rolle

I forbindelse med vandplansarbejde er der blevet udpeget nye vandråd for alle hovedoplandende. Vandrådets rolle er at rådgive kommunalbestyrelserne i forhold til afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanen for oplandende i perioden 2015 til 2021.

Vandrådet har to obligatoriske opgaver:

1) At vurdere om de vandløb, der indgår i Miljø- og fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanen, lever op til de opdaterede faglige kriterier.

2) At udvælge vandløb til nærmere vurdering af, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Mere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Vandrådsarbejdet

  

Kortmaterialet kan ses på linket herunder

Billund Kommune er del af to hovedoplande henholdsvis 1.10 Vadehavet og 1.8 Ringkøbing Fjord.

Hovedoplande

Vandråd Vadehavet

På baggrund af anmodning fra Bæredygtigt Landbrug er der blevet oprettet et vandråd for Hovedopland 1.10 Vadehavet, som beskrevet i ”Bekendtgørelse af 2. marts 2017”om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgræsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”.

Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Billund, Kolding, Vejle, Fanø, Aabenraa og Haderslev kommuner er helt eller delvist beliggende i Hovedoplandet. Du kan læse mere om vandrådet nedenfor.

Læs mere om vandrådet for Vadehavet

 

Vandråd Ringkøbing Fjord

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Ringkøbing Fjord har besluttet at Ringkøbing-Skjern Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Ringkøbing Fjord 2017. 

Læs mere om vandrådet for Ringkøbing Fjord