Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lån en ko

Projektet går ud på, at kommunen låner køer ud til en lodsejer, som forpligtiger sig til at pleje et naturområde. Ved aftalens slutning skal lodsejer aflevere køer tilbage med cirka samme aldersfordeling, mens han beholder resten af dyrene. Aftalen løber typisk over 3-5 år. Projektet er et pilotprojekt under opstart og forventes at starte i 2016. Projektet skulle gerne være medvirkende til, at der kommer flere køer, der afgræsser ådale med mere og er med til at facilitere naturpleje, som en driftsgren i landbruget.