Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du plante en skov?

Hvis du vil plante ny skov med et areal over 0,5 hektar, skal du søge om tilladelse hos os.

Anmeld eller ansøg om skovrejsning her

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Må jeg plante uden tilladelse, hvis jeg planter under 0,5 ha?

Både ja og nej.

Du må lave mindre beplantninger og plante for vildtet (vildtremiser) uden tilladelse.

Du må ikke plante, hvis arealet har:

 • fortidsminder
 • beskyttet natur
 • dræn
 • rørlagte vandløb
 • ledninger
 • højspændingsmaster
 • beskyttelseslinjer omkring åer og søer.

 

Hvad er et skovrejsningsområde?

Et skovrejsningsområde, eller et neutralt område, er et område, hvor vi meget gerne vil have ny skov. Ønsker du at rejse skov indenfor et skovrejsningsområde eller et neutralt område skal du anmelde det til os.

 

 

Hvad betyder det når skovrejsning er uønsket?

Når skovrejsning er uønsket betyder det at det er et område, hvor vi ikke vil have ny skov. Områder der er udpeget som uønsket skov,  skal som udgangspunkt holdes åbent. Vi vil for eksempel ikke have ny skov:

 • i åbne ådale
 • langs store vandløb
 • omkring store søer
 • i fugtige områder
 • i områder med beskyttet natur
 • omkring gravhøje.

Der er dog mulighed for, ved særlige tilfælde, at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket. I det tilfælde skal du begrunde i din ansøgning, hvorfor du ønsker at rejse skov på et område, der er udpeget som skovrejsning uønsket. I denne situation skal du søge kommunen om tilladelse, og du skal vente på svar fra kommunen, inden du begynder skovplantningen.

 

Hvad skal min ansøgning/anmeldelse om skovrejsning indeholde?

Din ansøgning eller anmeldelse skal altid indeholde:

 • Kontaktoplysning på dig og din rådgiver
 • Beskrivelse af projektområdets størrelse, hvor det ligger osv.
 • En begrundelse for projektet.
 • Et udfyldt VVM-skema så vi kan screene dit projekt
 • Et skovkort der tydeligt viser det område du ønsker tilplantet.

 

Hvordan vurderer i min anmeldelse eller ansøgning?

Når vi modtager din anmeldelse eller ansøgning, gennemgår vi arealet, hvor du ønsker at plante skov.

Vi undersøger blandt andet, om der er beskyttet natur, vandløb, dræn, beskyttede fortidsminder og diger på dit areal.

Du vil altid modtage et brev om, hvorvidt vi har godkendt din anmeldelse/ansøgning eller ej.

 

Hvordan må jeg lave ny skov?

Du må lave ny skov på tre forskellige måder. Ved at:

 • tilplante
 • lade skoven så sig selv

 

Skal jeg plante skov med det samme?

Nej, det behøver du ikke. Din tilladelse til at plante skov på et nyt skovareal gælder i fem år. 

Hvis du derimod ikke har plantet den ansøgte skov inden for de fem år, så udløber din tilladelse. Hvis du stadig vil plante skov på arealet, så skal du søge igen.

 

Kan jeg få tilskud til skovrejsning?

Ja. Hvis du bor i et område, der ikke er udpeget til skovrejsning uønsket, kan du søge om tilskud til at plante skov. Det er Miljøstyrelsen, som udbetaler tilskuddet. 

Læs om dine muligheder for at få tilskud på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

Kan jeg få min ejendom udpeget til skovrejsning?

Ja, hvis du bor i et område, der ikke er skovrejsning uønsket, kan du søge os om at få din ejendom udpeget til skovrejsning.

Vi udpeger nye områder til skovrejsning mindst hvert fjerde år, når vi laver en ny kommuneplan.

 

Hvordan undgår jeg min pligt til at rydde på mit nye skovareal (rydningspligt)?

Vi sender din ansøgning og vores tilladelse til Landbrugsstyrelsen. Du har dermed ikke længere pligt til at rydde på arealet.

 

 

Se Billund Kommunes udpegninger af arealer til skovrejsning.