Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fredede fortidsminder på din ejendom

Hvis du vil ændre på området omkring et beskyttet dige eller et beskyttet fortidsminde, skal du søge om tilladelse til det.

Slots- og Kulturstyrelsen har sammen med kommunerne ansvaret for bevaringen af fredede fortidsminder, der kan være mange tusinde år gamle.

Slots- og Kulturstyrelsen registrerer og tinglyser fortidsminder og fører i samarbejde med museerne tilsyn med dem. Kommunerne skal pleje deres egne fortidsminder og har også mulighed for at pleje privatejede fortidsminder. Slots- og Kulturstyrelsen istandsætter udvalgte fortidsminder af national betydning.

Der findes næsten 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. De betragtes som umistelige, og der er derfor særlige regler for, hvordan vi yder dem størst mulig beskyttelse

Langt de fleste fredede fortidsminder er gravhøje, men fredede fortidsminder er mere end gravhøje. Fredede fortidsminder inddeles i kategorier efter anlægstype. Der findes på nuværende tidspunkt 25 forskellige kategorier, hvoraf gravhøje kun udgør en.

 

Hvem holder øje med de beskyttede fortidsminder?

Kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed og er dermed ansvarlig for regelmæssigt at føre tilsyn med fortidsminderne. Det er også Kulturstyrelsen, der kan kræve beskadigede fortidsminder retableret.

 

Hvad siger loven?

Fortidsminder skal bevares og må derfor ikke ødelægges eller fjernes. Indenfor 2 meter fra fortidsmindet må der heller ikke foretages jordbearbejdning, gødes eller plantes. Fortidsminderne er beskyttet efter Museumsloven. Derudover har fortidsminder en beskyttelseslinje på 100 meter fra mindets yderste kant. Du kan læse mere om beskyttelseslinjen og hvad den betyder for dig her

Du kan også læse mere om lovgrundlaget i Museumslovens § 29 e og § 29

 

Kan jeg søge dispensation til at ændre på fortidsmindet?

Ønsker du at søge kom dispensation til at ændre fortidsmindets karakter, skal du kontakte kulturstyrelsen. 

 

Hvilke ændringer kan jeg få tilladelse til?

Beskyttede diger

Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse til at ændre et beskyttet dige, hvis dit projekt fx:

  • restaurerer et beskyttet dige
  • er et mindre gennembrud, der sikrer adgang mellem to marker, så du ikke skal køre med store maskiner på vejene


Beskyttede fortidsminder

Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse til at ændre et beskyttet fortidsminde, hvis dit projekt fx:

  • vedligeholder eller plejer et beskyttet fortidsminde
  • formidler er beskyttet fortidsminde
  • er et projekt, som en anden myndighed kræver af dig

 

Hvis du vil ændre et beskyttet fortidsminde, skal du søge om det hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots og kulturstyrelsen

Du kan søge om dispensation ved hjælp af dette ansøgningsskema

 

Læs mere

Kulturarv