Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Viadukten - en adskillelse der blev symbol på et samlet Filskov

Historien om Viadukten og hvordan den endte med at blive et symbol på et samlet Filskov.

Jernbanen kom til Filskov i 1917. Med Jernbanen skete der en adskilte øst- og vestbyen idet jernbanen forhindrede trafik til fods, på cykel, med heste og i biler ad alle andre veje end over den smalle viadukt over banen. Det var et praktisk problem for indbyggerne, som måtte køre omveje for at møde hinanden. Det hører også med i historien, at Indre Mission havde flere tilhængere blandt borgerne vest for banen, mens flertallet af borgere øst for byen var grundtvigianere. Viadukten var en meget dårlig erstatning for de forbindelsesveje, der var blevet skåret over af jernbanen. Derfor blev viadukten et symbol på byens adskillelse. Viadukten blev fjernet i 1979, fordi den var så smal, at to lastbiler ikke kunne passere hinanden, og naturligvis fordi der ikke længere var behov for den efter jernbanens nedlæggelse. Borgerne oplevede fjernelsen af den gamle viadukt som ophævelse af adskillelsen. Der blev holdt en fest for at fejre at viadukten var væk. Som erstatning for Viadukten blev Amtsvejen udvidet med bredere vejbane og fortov.  Da Filskov i dag er meget stolt over sammenholdet i byen, ses nedbrydning af Viadukten som et symbol på et samlet Filskov.