Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Historier fra Hanne Egebjerg

Her kommer en lidt længere fortælling om hvad Hanne Egebjerg selv kan huske, og hvad hun har fået fortalt af andre.

Fiskeri ved Dambrug

Min Mand fortalte jo, at der har lagt et dambrug i svinget på Fiskerivej. Han mener at vide, at den eksisterede i 50'erne og 60'erne. Han fiskede ofte i åen. Det var rigtig at fiske der, når dambruget rensede ud i bagkanalerne, så var der fri strøm ud i åen. Der stod altid en fed ørred i røret der. 

Den gamle Kirke ved Østergård

Min mand fortæller en historie om den gamle kirke, som man mener har ligget ved Østergårdens nuværende placering. Altså der hvor den store mindekampesten står. Under den 'sorte død' var der på et tidspunkt kun et menneske tilbage i Filskov. Resten bukkede under for pesten. Personen følte sig ensom, og gik op i kirketårnet og ringede med klokken. Dette hører en person i Sdr. Omme. Vedkommende ringer med klokken der. De to møder så hinanden midtvejs mellem de to byer, og de gifter sig senere hen med hinanden. (Dette kan dog være en skrøne red.)

Den Gule Skole på Blåhøjvej

Endnu en historie fra min svigerfar, som for længst er død. Så det er en overlevering fra min mand. På Den Gule Skole nord for åen i Filskov, boede en mand i nabolaget,, som havde mange kaniner. De løb så væk fra ham, og fandt bolig under skolestuerne, hvor de gravede gange. Eleverne kunne høre kaninungerne pibe i timerne. Så det har nok været svært at koncentrer sig. 

Læreren henvendte sig også til min svigerfar, som blev bedt om at skyde kaninungerne. Det var lettere sagt end gjort. Så til sidst fik han en anden mand til at gøre det. 

Samme lærer gik engagn imellem hen til svigerfar i skoletiden. De to fik så deres morgenkaffe sammen. Svigerfar boede cirka 700 meter henne ad vejen. Forinden havde læreren god sat børnene i skolen til at regne. Efter et par timer vendte læreren så tilbage til skolen igen. Det kunne gå dengang. Dengang tog man ikke tingene så nøje.