Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sjældne smådyr

I Billund Kommune lever der et væld af truede og sjældne smådyr som edderkopper, biller, bier og sommerfugle. Læs mere om de fine små skabninger her og om kommunens arbejde for at undersøge og bevare dem.

Læs historier om nogle af kommunens sjældne smådyr her.

Som regel er insekter og smådyr ikke noget man lægger specielt mærke til. Mange arter er dog meget smukke og deres livshistorier gemmer på mange overraskende samspil med bestemte plantearter eller andre dyr. Læs her om kokassens røde møgbille, den smukke dukatsommerfugl og den sælsomme mariehøneedderkop.

 

Dukatsommerfugl – larver på syretrip
Den smukke dukatsommerfugl er ret udbredt i Billund Kommune. Især hannen er let at kende på de lysende orange vinger. Larverne lever af plantearterne almindelig syre og rødknæ, der har syrlige blade og hører til samme plantefamilie som rabarber. De voksne dukatsommerfugle kan du se på heder og tørre overdrev, gerne på steder med mange blomster som tidsler, blåhat og brandbæger.

Foto: Mads Navntoft Olsen

 

Mariehøneedderkop – Hedens sjældne kannibal
Mariehøneedderkoppen er meget sjælden i Danmark og er kun kendt fra 3 lokaliteter i Billund Kommune. Edderkoppen lever på heden, hvor den bor i nede i jorden i et rørformet silkespind. Spindet bruger den også til at fange forbipasserende biller, som den lammer med gift og spiser. Hannen har en flot rød bagkrop med sorte pletter, mens hunnen er helt sort. Efter parringen æder hunnen hannen, og når æggene klækkes er det hunnen, der dør og bliver spist af de nyklækkede unger.

 

Foto: Biopix

 

Ensianblåfugl – en rigtig ”gøgeunge”

Ensianblåfuglen har en fantastisk livscyklus. I dens korte liv som sommerfugl, lever den i fugtige hedemoser, hvor den suger nektar af den rødlilla klokkelyng. Hunnen lægger sine hvide æg på den smukke blå klokke-ensian. Larven lever i ensian-blomsten de første uger. Så lader den sig dumpe ned på jorden, hvor den ”kidnappes” af røde stikmyrer, der opfostrer myrelarven hele vinteren. Sommerfuglelarven er en rigtig gøgeunge, der lokker myrerne til at fodre den på bekostning af dens egne myrelarver. Efter opholdet i myretuen kravler den forvandlede sommerfugl ud af puppen i juni måned og flyver ud for at finde en ny ensian-blomt.


Ensianblåfuglen er sjælden og findes i dag på klitheder langs den jyske vestkyst og kun på få lokaliteter inde i landet. I Billund Kommune findes ensianblåfuglen på to lokaliteter. Grene sande og Vorbasse Sønderhede. Billund Kommune har været ude og tælle æg i Vorbasse Sønderhede i august i år. Læs om det overraskende resultat på linket herunder.

Ny bestand af den sjældne ensianblåfugl!

 

 

Foto: Mads Navntoft Olsen

 

Lakrød møgbille – vingerne blanke som neglelak
En kokasse eller hestepære kan være spisekammer og redested for mange sjove arter af smådyr. Du kender sikkert fluesværmene, der samler sig omkring en kokasse. Der er også mange biller der elsker ”lort”. En af dem er den smukke lakrøde møgbille, der stadig er ret almindelig i Billund Kommune. Hold øje med den flotte røde bille næste gang du går tur et sted med græssende dyr. Læg mærke til de kraftige graveben, der er gode til at grave med i en dejlig ko-lort.

 

Undersøgelse ved Donslund og Slauggård

Læs om undersøgelsen af vandhuller ved Donslund og Slauggård i Billund Kommune med særligt henblik på løgfrø, 2016. En kortfattet beretning for en undersøgelse af 11 vandhuller ved Donslund syd for Hejnsvig og 18 vandhuller ved Slauggård øst for Vorbasse.

Undersøgelse

 

Undersøgelse ved Utoft Hedeplantage

Læs om den floristiske undersøgelse af et stykke hede i Vestjylland. Hensigten med arbejdet var at give en botanisk skildring af et stykke jydsk hede før dettes tilplantning. 

Undersøgelse