Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Anlæg

I Billund Anlæg, der ligger lige ved LEGOLAND og Billund Lufthavn, kan du opleve den bynære hede på tætteste hold.

Kom og besøg Billund Anlæg, en naturpark i den nordvestlige del af Billund by. Her kan du opleve græssende får, der holder træopvæksten nede på den lille hede, og her er legeplads og bålhytte.

I søen findes stor vandsalamander, også kaldet kongesalamander, som kan blive op til 16 centimeter lang. Den kan kendes på maven, der er svovlgul med sorte pletter. I yngletiden kan hannen kendes på den høje rygkam med det savtakkede omrids.

I 2015 blev der opført en bålhytte i anlægget, hvor du kan nyde madpakken. Derudover blev der plantet frugttræer og området blev forskønnet.