Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvem er vi?

I Natur og Friluftsliv er vi et dedikeret team, der arbejder for at give dig den bedste oplevelse.

Som team favner vi bredt og dækker spændet lige fra vandløbsprojekter og sagsbehandling til at sikre en bedre natur og bedre naturoplevelser i Billund Kommune.

 

Mads er biologen, der med sit indgående kendskab til naturtyper og planter guider dig igennem, hvilket naturindhold du har på din ejendom. Derfor er han også en af ankerpersonerne, når vi forholder os til anliggender relateret til naturbeskyttelsesloven samt fredninger. Natura2000 – det er også Mads. Og endelig kommer du i kontakt med mads, hvis du har ønsker eller forslag til konkrete naturgenopretningsprojekter – f.eks. på din egen ejendom.

 

Annette har med sin mangeårige erfaring et fantastisk kendskab indenfor blandt andet vandløbsområdet. Her kan du føle dig i sikker havn, hvis du har spørgsmål om for eksempel vandløbspleje, okker- og dræningsforhold samt gydeforhold for fiskene. Og så er det Annette, der står i spidsen for alle vores vandplanprojekter samt håndterer vandplaner og vandløbsregulativer.

 

Lea er biolog. Lea er fokuseret på at gøre naturoplevelserne og tilgængeligheden til kommunens naturområder endnu bedre. Derfor afholder Lea ofte workshops for at få alle de gode input fra jer som borgere. Lea laver derudover naturplejeprojekter, behandler sager vedrørende å-beskyttelseslinjen og § 3 natur og hun hjælper dig også gerne med andre forhold omkring naturbeskyttelsesloven.

 

Peter samler trådene og har et specielt øje for at naturindsatserne bidrager til kommunens vision om Børnenes Hovedstad. Det er også Peter, der er med til at skabe nye samarbejdsrelationer samt udvikle nye strategiske projekttiltag. Og endelig er det ham du skal gå til, hvis du har spørgsmål om kommunens skove eller afgræsning af kommunens arealer.

 

Anne-Vibe er også biolog, og kan med sin mangeårige erfaring hjælpe dig videre, når du ønsker råd og vejledning omkring naturbeskyttelsesloven, Natura2000 og naturtyper. Herudover arbejder Anne-Vibe med projekter, der involverer borgere og frivillige ligesom hun har et stort kendskab til naturformidling, hvilket kommer dig til gode gennem pjecer og skilte.

 

Tobias kommer du i kontakt med, når du gerne vil søge tilladelse til at lave tiltag på dine arealer, der måtte være beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Desuden kan du kontakte Tobias, hvis du gerne vil være en del af vores frivilligteam, der mødes nogle gange om året for at hjælpe med at pleje naturen og samtidig have en hyggelig stund. Desuden kører Tobias forskellige mindre naturprojekter.

  

Marie-Louise er biolog og arbejder primært med vandløbsområdet. Det er især vandløbsrestaurering og vandplansprojekterne, som fylder meget i hverdagen. Derudover klarer hun også sagsbehandlingen af forskellige vandløbssager såsom vandløbsregulering, krydsninger, etablering af nye vandløb m.m.

Fælles for os alle er, at vi i større eller mindre udstrækning er involveret i en lang række af naturprojekter med stort fokus på forbedring af naturindholdet samt de rekreative oplevelsesmuligheder for dig.

 

Velkommen hos os – vi vil gøre vores ypperste for at hjælpe dig godt videre.