Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvem er vi?

I Natur og Friluftsliv er vi et dedikeret team, der arbejder for at give dig den bedste oplevelse.

Som team favner vi bredt og dækker spændet lige fra vandløbsprojekter og sagsbehandling til at sikre en bedre natur og bedre naturoplevelser i Billund Kommune.

Mads er biologen, der med sit indgående kendskab til naturtyper og planter guider dig igennem, hvilket naturindhold du har på din ejendom. Derfor er han også en af ankerpersonerne, når vi forholder os til anliggender relateret til naturbeskyttelsesloven samt fredninger. Natura2000 – det er også Mads. Og endelig kommer du i kontakt med mads, hvis du har ønsker eller forslag til konkrete naturgenopretningsprojekter – f.eks. på din egen ejendom.

Annette har med sin mangeårige erfaring et fantastisk kendskab indenfor blandt andet vandløbsområdet. Her kan du føle dig i sikker havn, hvis du har spørgsmål om for eksempel vandløbspleje, okker- og dræningsforhold samt gydeforhold for fiskene. Og så er det Annette, der står i spidsen for alle vores vandplanprojekter samt håndterer vandplaner og vandløbsregulativer.

Peter samler trådene og har et specielt øje for at naturindsatserne bidrager til kommunens vision om Børnenes Hovedstad. Det er også Peter, der er med til at skabe nye samarbejdsrelationer samt udvikle nye strategiske projekttiltag. Og endelig er det ham du skal gå til, hvis du har spørgsmål om kommunens skove eller afgræsning af kommunens arealer.

Anne-Vibe er også biolog, og kan med sin mangeårige erfaring hjælpe dig videre, når du ønsker råd og vejledning omkring naturbeskyttelsesloven, Natura2000 og naturtyper. Herudover arbejder Anne-Vibe med projekter, der involverer borgere og frivillige ligesom hun har et stort kendskab til naturformidling, hvilket kommer dig til gode gennem pjecer og skilte. 

Marie-Louise er biolog og arbejder primært med vandløbsområdet. Det er især vandløbsrestaurering og vandplansprojekterne, som fylder meget i hverdagen. Derudover klarer hun også sagsbehandlingen af forskellige vandløbssager såsom vandløbsregulering, krydsninger, etablering af nye vandløb m.m.

Trine er biolog og arbejder primært med vandløbsområdet. Det er især vandløbsrestaurering og vandplansprojekterne, som fylder meget i hverdagen. Derudover klarer hun også sagsbehandlingen af forskellige vandløbssager såsom vandløbsregulering, krydsninger, etablering af nye vandløb m.m. Hvis du har spørgsmål herom eller til naturbeskyttelsesloven, så tager Trine godt imod dig.

Lasse er ham du møder, når du har idéer til eller forespørgsler om mulige samarbejder vedrørende naturgenopretning, f.eks. etablering af hegn mhp. afgræsning af særligt fine naturarealer. Det er også Lasse, som med sit omfangsrige plantekendskab, vil hjælpe dig, når du har spørgsmål ift. naturbeskyttelsesloven. Og det er ham, der som biolog kan fortælle dig hvilken drift du må og med fordel kan praktisere mhp. at tage vare på naturen på din ejendom. Endelig er Lasse også en af vores faste ankerpersoner ift. at hjælpe dig videre, når du har spørgsmål eller ønsker ift. mulig skovrejsning.

 

Fælles for os alle er, at vi i større eller mindre udstrækning er involveret i en lang række af naturprojekter med stort fokus på forbedring af naturindholdet samt de rekreative oplevelsesmuligheder for dig.

 

Velkommen hos os – vi vil gøre vores ypperste for at hjælpe dig godt videre.