Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vision for 'Sammen finder vi ud af det'

I 2017 er Billund Kommune en kommune, hvor værdi for borgeren og borgerens udvikling og muligheder er i fokus. Indsatsen planlægges og udføres i samarbejde mellem borgere, fagprofessionelle, virksomheder, civilsamfund og andre relevante aktører.

Konkrete praksisoversættelser af visionen

  • Gennem åbenhed og borgerinddragelse finder vi sammen en løsning. Det stopper ikke ved et nej - så finder vi i stedet en anden løsning.
  • Vi vil i gensidig respekt være i dialog med borgerne om fortsat udvikling af vores byer og landsbyer, infrastruktur og virksomheder.
  • Sammen flytter vi grænser – og skaber et fælles "vi”. 
  • Borgeren er kaptajn i sit eget liv – den kommunale indsats er hjælp til selvhjælp; facilitering og dialog frem for regulering og myndighed.