Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

"Vi kan iværksatte små forandringer i vores egen organisation – ved at blive ét med metoderne."

Ved at introducere og anvende en af metoderne (Scrum-metoden) fra forandringsagent-uddannelsen lokalt skabte Casper Jensen og hans kollegaer i Billunds Ungdoms- og Kulturskole skabt en mere effektiv, overskuelig og givende proces omkring planlægningen af den forestående festival for skolens elever.

Casper Jensen fra Ungdoms- og Kulturskolen i Billund har gode erfaringer med, hvordan man som forandringsagent bruger de nye metoder og tilgange, som forandringsagent-modulerne introducerer. Casper ser ikke alene sig selv som forandringsagent i ”Sammen finder vi ud af det”. Han opfatter forløbet, som han er deltager i, som en vigtig uddannelse, der skal integreres i hans professionelle virke, og i den måde han og kollegaerne går til deres opgaver i dagligdagen.

På Ungdoms- og Kulturskolen planlægger Casper og hans kolleger lige nu en Ungdoms- og Kulturskolefestival for skolens elever. Over de seneste måneder har en arbejdsgruppe skulle planlægge og koordinere forberedelsen af festivalen. En proces, der ifølge Casper nemt bliver underprioriteret i en dagligdag med mange gøremål for de enkelte medarbejdere. Derfor foreslog Casper, at arbejdsgruppen skulle koordinere og iværksætte planlægningsarbejdet med en ny metode. Han introducerede en af de metoder, som han har lært fra forandringsagent-uddannelse: Scrum-metoden. Scrum-metoden er en hurtig og overskuelig planlægningsmetode, der muliggør en klar opgavefordeling og samtidig en koordineret indsats omkring en opgave. I stedet for at holde lange møder, mødes arbejdsgruppen nu hver fjortendes dag til scrum-møder på en lille time. De små korte sprints med korte deadlines har gjort en positiv forskel for samarbejdet, der ellers nemt var blevet underprioriteret i en travl hverdag. Denne forskel er muliggjort ved at tænke de nye metoder ind i organisationens daglige arbejdsgange og projektet.

Casper udtaler:

”Det har været en personlig succes, at jeg har kunnet bidrage med en metode, der har gjort det langt nemmere for os at koordinere og planlægge festivalen. Metoden har bidraget til at holde arbejdet i kog og skabt fremdrift i projektet på en rigtig god måde. Rammerne og deadlines i Scrum-metoden gør stadig, at vi er godt i gang med arbejdet. Og så skal det siges, at arbejdsgruppen ikke med det første fik at vide, at metoden er tillært igennem ”Sammen finder vi ud af det”. Det er ikke det vigtige. Det vigtige er, at vi anvender disse nye tiltag og metoder, hvor det er meningsgivende i vores organisation.”

Casper uddyber, at forandringsagent-opgaven for ham handler om at tage teknikkerne i anvendelse, hvor det er muligt på arbejdspladsen og som en naturlig del af arbejdet:

”Vi skal ikke kun sætte ”Sammen finder vi ud af det” på dagsordenen til vores interne møder – dagsordenen får energi ved, at den kommer os til gavn i de daglige samtaler og projekter."