Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Giv plads til skæve ideer blandt medarbejderne!

I Familieafdelingen i Billund Kommune arbejder Susanne Behrend som faglig koordinator for socialrådgiverne. Susanne har siddet i denne stilling siden første marts 2016. Som koordinator arbejder hun med at implementere de processer, der skal bidrage til medarbejderne i og uden for afdelingen kan arbejde stadig mere borgerrettet – og her er ledelsesopbakning med positiv ånd den helt essentielle forudsætning. Hør hendes fortælling om mødet med Familieafdelingen i Billund Kommune – og med 'Sammen finder vi ud af det'.

I familieafdelingen i Billund er de lige nu i gang med et projekt, der handler om at gøre ”den svenske model” til deres egen ”Billund-model”. Grundtanken i ”den svenske model” handler om at give ansvaret tilbage til borgeren i familieindsatsen:

Vi skal kigge på indsatsen, og der hvor de selv kan, der skal de have lov”,

fortæller Susanne. Som koordinator går hun sammen med ledelsen forrest i at tilrette ”den svenske model”, så den bliver til familieafdelingens egen Billund-model – hvor grundprincipperne således er de samme, men hvor medarbejderne selv er med til at omsætte modellen til deres egen:

Vi skal kigge på antallet af anbringelser og stille os selv spørgsmålet, hvordan kan vi gå ned på anbringelsesstigen i Billund Kommune ved at inddrage netværket omkring borgerne. Vi introducerer nogle nye metoder, der hjælper til at afdække problemstillinger og ressourcer i familierne.”

”Sammen finder vi ud af det” hjælper til at skærpe opmærksomheden blandt personalet på at inddrage børn, netværk og forældre meget mere. Og det opleves rigtig givende i afdelingen, at de nu, i kraft af blandt andet forandringsagenternes input, har nogle flere tiltag og metoder at gøre brug af:

Det er rigtig positivt, at vi nu har nogle flere metoder til, hvordan og på hvilken måde vi kan inddrage disse forskellige aktører. Der sker et skifte, hvor man giver borgerne deres eget liv tilbage. Borgerne kender egen familien meget bedre, end vi gør. Vi har teori og viden – men familien skal være meget mere med i problemløsningen,

fortæller Susanne. 

Det kræver implementering at arbejde sådan her, fortæller Susanne. Det er en anderledes måde at arbejde på – og denne kræver ledelsesopbakning. I familieafdelingen har de opnormeret med seks socialrådgivere, hvilket har givet et faldende sagsantal pr. medarbejder. Derudover har afdelingen sat flere opfølgningsmøder i kalenderen for at komme tættere på og på nært hold i de enkelte sager. På møderne adresserer medarbejderne sammen følgende spørgsmål: Virker det vi gør i indsatsen, eller skal vi gøre noget andet? Sker der det, der skal ske hos familierne?

Og her er afgørende forudsætning for at lykkes med borgerne den faktiske ledelsesopbakning, vender Susanne tilbage til:

Der er rigtig stor opbakning her i vores afdeling – og det er helt fra toppen af. Det mærker vi ved, at vores afdelingsleder indkalder til møde hver måned. Her spørger hun til, hvor langt vi er kommet, og hvad vi lykkes med.

Susanne fortsætter:

Nysgerrigheden fra os ledere skal være stor. Ledelsesopgaven er at italesætte og spørge ind – det er det vigtigste element i implementeringen. Det er forandringsagenterne, der skal drage de nye gode metoder ind i afdelingen – det kræver rigtig meget, at der en hånd i ryggen fra lederne. Derudover er der hos os mødepligt til opfølgningsmøderne. Derfor er der ikke nogen, der er i tvivl om, at vi vil det her fra ledelsens side – det er ikke noget der går væk igen.”

Susanne fortæller herfra om oplevelsen egen personalegruppe, som hun beskriver som uhyre samarbejdsvillig. De går alle ind i det med åbent sind. Samtidig er det en kulturændring, som tager sin tid:

Vi er klar over det er en proces, men så længe der er så positiv en ånd både ledelsesmæssig og medarbejderne imellem, så kommer vi langt.” uddyber Susanne og fortsætter: ”Det handler om, hvordan vi ledere sælger dette på en positiv måde! Giv plads til projekter og giv plads til skæve ideer blandt medarbejderne. Vi skal øve os på at sige ’Jo lad os prøve det’, og så kan vi efterfølgende evaluere på det. Så bliver det også den fedeste oplevelse ledelsesmæssigt og det kommer til at gøre en stor positiv forskel for vores indsatser og vores kultur”.