Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er 'Sammen finder vi ud af det'?

Byrådet besluttede i 2015, at Billund Kommune frem mod år 2017 vil arbejde med en ny måde at forstå velfærd på i samarbejde med borgerne. Essensen af det nye velfærdsparadigme er at give kommunen tilbage til borgerne forstået på den måde, at de skal inddrages i beslutninger, der vedrører deres eget liv og som aktive medspillere. Derfor har Billund Kommune i samarbejde med eksterne konsulenter etableret et omfattende projekt, der inddrager hele kommunen under navnet: Sammen finder vi ud af det.

Kommunen som fællesskab

I en årrække er kommunerne blevet set som servicevirksomheder og borgerne som kunder. Det er vi ikke med på i Billund Kommune: Kommunen er et fællesskab blandt de borgere, der bor her og det, der sker her, skaber vi sammen. Ikke på én gang, men rundt omkring, der hvor vi vælger at være, hvad enten det er til fodbold, på arbejde eller på besøg hos naboen – og for at gøre det, har vi brug for hinanden. Det er derfor, vi har igangsat ”Sammen finder vi ud af det”. Vi vil sikre os, at dét, vi gør som kommune, understøtter vores fællesskab og dét, at vi har brug for hinanden. Vi vil gerne sikre os, at vi styrker samarbejde og fællesskaber, så vi hjælper og støtter lokale initiativer.

Kommunen skaber de rammer, som borgerne skal være med til at fylde ud

Kommunen skal give så gode muligheder som muligt, for at borgerne kan få et godt liv, men borgerne skal selv leve det. Kommunen skal fx sikre gode skoler, lærerne god undervisning, men eleverne skal selv lave lektierne, og forældrene skal også selv hjælpe børnene fagligt og socialt. Kommunen skal skabe rammerne, som borgerne kan fylde ud med de aktiviteter, de har lyst til at lave, så det er borgerne selv, der får tingene til at ske og lykkes.

Noget af det samme gælder i forhold til ældreplejen; vi kan hjælpe og støtte med rengøring og mad, og det skal vi, når den ældre ikke selv kan - men det bedste er, hvis den enkelte borger selv gør det. For det første fordi vi lever længere, når vi holder os i gang, og for det andet fordi det er sjovere selv at bestemme, hvor rent det skal være, og hvornår og hvad man vil spise.

Hjælp til selvhjælp

I vores iver efter at yde god service kan vi som kommune komme til at give borgerne så meget hjælp, at de mister troen på, at de kan selv. Samtidigt risikerer vi, at den enkelte borger bliver ensom, fordi familien og naboerne ved, at kommunen lige har været der eller kommer i morgen. Dette er en kedelig bagside ved velfærdsstaten, og derfor vil vi prøve, at få borgerne til at klare mere selv og sammen med hinanden, altså at fylde rammerne med liv.  

Jo mere vi gør omkring borgerne, så de kan gøre det selv, jo bedre. Det kan fx være at fjerne dørtrin, så de ældre kan bevæge sig rundt i huset uden at falde. Det kan også være at lave et godt stisystem, så det er mere nærliggende at tage cyklen eller at gå, frem for at tage bilen på de korte ture rundt i lokalområdet – det er godt for både sundheden, økonomien og miljøet.

God eksempler på det velfungerende samarbejde

Det meste af det, vi laver i kommunen, laver vi både med og for borgerne. Derfor har vi alle sammen en masse gode eksempler på, hvornår samarbejdet med borgerne har været særligt vellykket og værdifuldt. Det er de eksempler vi skal have samlet op, så vi kan få beskrevet, hvad det er, vi gør i de situationer, så vi kan gøre det noget mere.

Derfor uddanner Billund Kommune 100 forandringsagenter, der skal sikre, at vi i ”Sammen finder vi ud af det” fokuserer på, hvordan medarbejdere og ledere i kommunen kan samle de gode historier op. Ambitionen er, at vi støtter og hjælper borgerne præcist så lidt og så meget, at de selv tager ansvar og styringen i livet, også når de har brug for hjælp.