Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstid

Her finder du en samlet oversigt over sagsbehandlingstider på alle de administrative områder. Sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra at vi i kommunen modtager din henvendelse, til vi senest skal have svaret på den.

Vær opmærksom på, at datoen for vores beslutning eller afgørelse ikke er den samme som datoen for begyndelse af den bevilling, du eventuelt søger. Der kan være længere ventetid pga. nødvendig forberedelse, planlægning, pladsmangel, tilrettelæggelse af levering mv. ved behandling af bevillinger.

OBS: Du skal logge ind med NemID/MitID via nedenstående links til sikre postkasser, så hav kortet/appen ved hånden, hvis du vil kontakte en afdeling.

Sag: Frist: Ansvarlig afdeling:  
Aktindsigt 7 dage Byrådssekretariatet  
Henvendelser til borgmesteren 4 uger Byrådssekretariatet  
Håndtering af klager til borgmesteren 14 dage Byrådssekretariatet  
Køb af parcelhusgrund 3 dage Byrådssekretariatet   
Huslejenævn 3 mdr. Byrådssekretariatet  
Beboerklagenævn 3 mdr.  Byrådssekretariatet  
Ansøgning om restaurations/alkoholbevilling 3 mdr. Byrådssekretariatet  
Anmodning om hegnssyn 4 uger Byrådssekretariatet  
Udbetaling af feriepenge 8 dage Løn Sikkerpost til Personale 
Ejendomsforespørgsler 14 dage Byggesag og BBR Oplysninger om din ejendom i BBR
Tilladelse til opgravning i vejarealer 8 dage Trafik og Park Sådan søger du om en tilladelse til at grave udenfor din egen grund
Tilladelse til særlig råden over vejareal 14 dage Trafik og Park Sikkerpost til Trafik og Park 
Tilladelse til etablering af overkørsler 14 dage Trafik og Park Sikkerpost til Trafik og Park 
Landzonesager 3 mdr. Plan  Sager i landzone
Byggetilladelse 4 - 6 uger Byggesag  Byggeri
Dispensationer i forbindelse med byggeri 3-6 uger Byggesag og Plan  Dispensationer
Undervisningstilskud (aftenskolerne) December Kultur og Fritid  
Aktivitetstilskud December Kultur og Fritid  
Lokaletilskud Behandles løbende Kultur og Fritid  
Arrangementspuljen til og med 10.000 kr. 14 dage Kultur og Fritid  
Arrangementspuljen over 10.000 kr. Først kommende udvalgsmøde Kultur og Fritid  
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) Februar året efter Kultur og Fritid  
Udviklingspuljen til fysisk og strategisk udvikling Behandles løbende Kultur og Fritid  
Pulje til uddannelse og kurser for foreninger, kultur og fritidsaktør og lignende  December Kultur og Fritid  
Ansøgning om indskrivning i skole 2 uger Skoleområdet Sikkerpost til Skoleområdet
Ansøgning om optagelse i kommunal dagpleje og kommunale institutioner 1 måned Dagtilbudsområdet Link til fagside
Ansøgning om tilskud til privat pasning 8 uger Dagtilbudsområdet Link til fagside
Ansøgning om godkendelse som privat institution 8 uger Dagtilbudsområdet Link til fagside
Ansøgning om etablering af en privat pasningsordning  8 uger Dagtilbudsområdet Link til fagside
Underretning om børn der udsættes for vandrøgt, nedværdigende behandling 6 dage Familieafdelingen Sikkerpost til Familie
Undersøgelse af et barns forhold inden iværksættelse 4 måneder Familieafdelingen Sikkerpost til Familie
Tilbud om behandling til unge med alvorligt stofmisbrug 2 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie
Foreløbig handleplan ved alvorlig kriminalitet hos børn og unge 1 uge Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie
Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste 8 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie
Ansøgning om merudgifter 8 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie
Ansøgning om pædagogiske friplads 8 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie
Kontakt til sundhedsplejen ved fødsel 1 uge PPS Sikkerpost til PPS
Indstilling 14 dage PPS Sikkerpost til PPS
Afgørelser fra visitations udvalget vedr. specialpædagogisk bistand 14 dage Skolestaben Sikkerpost til Skolestaben
Bevilling af offentlig begravelse 1 uge Voksenstøtte  
Godkendelse af udbetaling til andre end barnets moder 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ordinært børnetilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ekstra børnetilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særligt børnetilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Flerbørnstilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Adoptionstilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Tilskud til uddannelsessøgende forældre 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Forskudsvis udbetaling af børnebidrag 4 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Udbetaling af førtidspension 4 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bistandstillæg (førtidspension) 3 måneder Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Personligt tillæg (førtidspension) 3 uger Voksenstøtte  
Helbredstillæg (førtidspension) 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Tilkendelse af invaliditetsydelse 3 måneder Udbetaling DK  
Tilkendelse af boligstøtte til lejere (boligsikring) 6 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Tildeling af boligstøtte, til borgere der modtager folkepension 6 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Tildeling af boligstøtte til borgere der modtager førtidspension 6 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Afgørelse om støtte til – og garanti for betaling af beboerindskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Meddelelse om folkepension (folkepension) 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Personligt tillæg (folkepension) 3 uger Voksenstøtte  
Helbredstillæg 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Borgers anmodning om behandling udelukkende efter regler om folkepension 2 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
Behandling af sag om førtidspension efter afklaring af forsørgerevne

3 mdr.

Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af førtidspension 4 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Individuelle samtaler

3 mdr.

Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Tilrettelæggelse af det individuelle kontraktforløb 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Fastlæggelse af friperiode 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Skøn over behov for udarbejdelse af jobplan 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Udarbejdelse af jobplan for målgruppe 1-4 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særligt tilrettelagte projekter m.v., stk. 1, nr. 2 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Afprøvning af rådighed for målgruppe 7 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
SU-berettigede uddannelser, jf. § 83 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ydelser under tilbud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
§ 39 godtgørelse, jf., § 83 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Afprøvning af rådighed for målgruppe 7 3 uger Arbejdsmarked  Sikkerpost til Jobcenter
SU-berettigede uddannelser, jf. § 83 3 uger  Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Virksomhedspraktik 3 uger  Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Beskæftigelsestillæg 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ansættelse med løntilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger m.v.

4 uger

Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Hjælpemidler m.v. 4 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Mentor ordning 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Rådighedsvurdering 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ret til hjælp i udlandet 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ret til kontanthjælp og/eller startydelser 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig støtte til høj husleje 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Revalidering 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af særlige ydelser til revalidender 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (revalidender) 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af enkeltydelser 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af sygebehandling 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig hjælp til flytning 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af flexydelse 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Efterlevelseshjælp 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af enkeltydelser 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af sygehusudgifter 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Særlig hjælp til flytning 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af sygedagpenge for lønmodtagere 5 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Opfølgning af sygedagpengeforløb 8 uger (1. samtale) Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Udarbejdelse af opfølgningsplan 5 uger
Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Ret til sygedagpenge for selvstændige 5 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge 5 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
Bevilling af hjemmehjælp til personlig hjælp 1-2 uger Voksenstøtte  
Bevilling af hjemmehjælp til praktisk hjælp 1-2 uger Voksenstøtte  
Bevilling af madservice 1-2 uger Voksenstøtte  
Bevilling af genoptræning 10 hverdage Voksenstøtte  
Bevilling af vedligeholdende træning 10 hverdage Voksenstøtte  
Bevilling af afløsning eller aflastning af ægtefælle 1 uge Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
Bevilling af nødkald 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
Bevilling af ansættelse af person til pasning af nærtstående med handicap 1-2 uger Voksenstøtte  
Bevilling af plejevederlag til pasning af døende 1-2 uge Voksenstøtte  
Bevilling af tilskud til ansættelse af personlig og praktisk hjælp 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
Ansøgning om genbrugshjælpemidler - standard 1-2 uger Voksenstøtte  
Ansøgning om specialtilpassede genbrugshjælpemidler 3 måneder Voksenstøtte  
Ansøgning om forbrugsgoder 1-2 uger Voksenstøtte  
Ansøgning om støtte til køb af bil 6 mdr. Voksenstøtte  
Ansøgning om små boligændringer 6 uger Voksenstøtte  
Ansøgning om store boligændringer 12 mdr. Voksenstøtte  
 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 8 uger Voksenstøtte  
Kontant tilskud til personlig hjælper i over 20 timer 3 mdr. Voksenstøtte  
Personlig hjælpeordning 3 mdr. Voksenstøtte  
Ledsagerordning 10 uger Voksenstøtte  
Støtte- kontaktpersonordning 10 uger Voksenstøtte  
Merudgifter 8 uger Voksenstøtte  
Beskæftigelse og aktivitetstilbud 10 uger Voksenstøtte  
Midlertidig botilbud 3 mdr. Voksenstøtte  
Længerevarende botilbud 3 mdr. Voksenstøtte  
Ansøgning om handicapkørsel efter lov om trafikselskaber 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
Visitation til ældrebolig 4 uger Voksenstøtte  
Visitation til plejebolig 4 uger Voksenstøtte  
Bevilling af omsorgstandpleje 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte