Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstid

Her finder du en samlet oversigt over sagsbehandlingstider på alle de administrative områder. Sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra at vi i kommunen modtager din henvendelse, til vi senest skal have svaret på den.

Vær opmærksom på, at datoen for vores beslutning eller afgørelse ikke er den samme som datoen for begyndelse af den bevilling, du eventuelt søger. Der kan være længere ventetid pga. nødvendig forberedelse, planlægning, pladsmangel, tilrettelæggelse af levering mv. ved behandling af bevillinger.

OBS: Du skal logge ind med NemID via nedenstående links til sikre postkasser, så hav kortet/appen ved hånden, hvis du vil kontakte en afdeling.

Sag: Frist: Ansvarlig afdeling: Kontakt via borger.dk Kontakt via virk.dk
Aktindsigt 7 dage Byrådssekretariatet Sikkerpost til Byrådssekretariatet  
Henvendelser til borgmesteren 4 uger Byrådssekretariatet Sikkerpost til Byrådssekretariatet  
Håndtering af klager til borgmesteren 14 dage Byrådssekretariatet Sikkerpost til Byrådssekretariatet  
Køb af parcelhusgrund 3 dage Byrådssekretariatet  Sikkerpost til Byrådssekretariatet  
Huslejenævn/beboerklagenævn 3 mdr. Byrådssekretariatet Sikkerpost til Byrådssekretariatet  
Ansøgning om restaurations/alkoholbevilling 6 uger Byrådssekretariatet Sikkerpost til Byrådssekretariatet  
Anmodning om hegnssyn 4 uger Byrådssekretariatet Sikkerpost til Byrådssekretariatet   
Stillingsansøgninger 14 dage Personale Sikkerpost til Personale  
Udbetaling af feriepenge 8 dage Personale Sikkerpost til Personale   
Ejendomsforespørgsler 14 dage Byggesag Sikkerpost til Byggesag  
Tilladelse til opgravning i vejarealer 8 dage Trafik og Park Sikkerpost til Trafik og Park   
Tilladelse til særlig råden over vejareal 14 dage Trafik og Park Sikkerpost til Trafik og Park   
Tilladelse til etablering af overkørsler 14 dage Trafik og Park Sikkerpost til Trafik og Park   
Ændret anvendelse af overflødiggjort driftsbygning til andet formål i landzone 14 dage Plan Sikkerpost til Byggesag  
Byggetilladelse 4 uger Byggesag Sikkerpost til Byggesag
 
Dispensationer i forbindelse med byggeri 3-6 uger Byggesag Sikkerpost til Byggesag  
Undervisningstilskud (aftenskolerne) december Kultur og Fritid Sikkerpost til Kultur og Fritid  
Aktivitetstilskud december Kultur og Fritid Sikkerpost til Kultur og Fritid  
Lokaletilskud 2 uger Kultur og Fritid Sikkerpost til Kultur og Fritid   
Tilskud til kulturelle arrangementer o.l. 14 dage Kultur og Fritid Sikkerpost til Kultur og Fritid   
Ansøgning om indskrivning i skole 2 uger Skoleområdet Sikkerpost til Skoleområdet  
Ansøgning om optagelse i kommunal dagpleje og kommunale institutioner 1 måned Dagtilbudsområdet Digital pladsanvisning  
Ansøgning om tilskud til privat pasning 8 uger Dagtilbudsområdet Digital pladsanvisning  
Ansøgning om godkendelse som privat institution 8 uger Dagtilbudsområdet Sikkerpost til privat pasning  
Ansøgning om etablering af en privat pasningsordning  8 uger Dagtilbudsområdet Sikkerpost til privat pasning  
Underretning om børn der udsættes for vandrøgt, nedværdigende behandling 6 dage Familieafdelingen Sikkerpost til Familie  
Undersøgelse af et barns forhold inden iværksættelse 4 måneder Familieafdelingen Sikkerpost til Familie  
Tilbud om behandling til unge med alvorligt stofmisbrug 2 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie  
Foreløbig handleplan ved alvorlig kriminalitet hos børn og unge 1 uge Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie  
Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste 8 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie  
Ansøgning om merudgifter 8 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie  
Ansøgning om pædagogiske friplads 8 uger Familieafdelingen Sikkerpost til  Familie  
Kontakt til sundhedsplejen ved fødsel 1 uge Sundhed Sikkerpost til Sundhed  
Indstilling 14 dage PPS Sikkerpost til PPS  
Afgørelser fra visitations udvalget vedr. specialpædagogisk bistand 14 dage Skolestaben Sikkerpost til Skolestaben  
Bevilling af offentlig begravelse 1 uge Borgerservice Sikkerpost til Borgerservice  
Godkendelse af udbetaling til andre end barnets moder 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Ordinært børnetilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
 
Ekstra børnetilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
 
Særligt børnetilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
 
Flerbørnstilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Adoptionstilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Tilskud til uddannelsessøgende forældre 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Forskudsvis udbetaling af børnebidrag 4 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Udbetaling af førtidspension 4 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
 
Bistandstillæg (førtidspension) 3 måneder Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Personligt tillæg (førtidspension) 3 uger Borgerservice Sikkerpost til Borgerservice  
Helbredstillæg (førtidspension) 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Tilkendelse af invaliditetsydelse 3 måneder Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Tilkendelse af boligstøtte til lejere (boligsikring) 6 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Tildeling af boligstøtte, til borgere der modtager folkepension 6 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Tildeling af boligstøtte til borgere der modtager førtidspension 6 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Afgørelse om støtte til – og garanti for betaling af beboerindskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Meddelelse om folkepension (folkepension) 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Personligt tillæg (folkepension) 3 uger Borgerservice Sikkerpost til Borgerservice  
Helbredstillæg 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Borgers anmodning om behandling udelukkende efter regler om folkepension 2 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Behandling af sag om førtidspension efter afklaring af forsørgerevne

3 mdr.

Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af førtidspension 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Individuelle samtaler

3 mdr.

Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Tilrettelæggelse af det individuelle kontraktforløb 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Fastlæggelse af friperiode 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Skøn over behov for udarbejdelse af jobplan 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Udarbejdelse af jobplan for målgruppe 1-4 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særligt tilrettelagte projekter m.v., stk. 1, nr. 2 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Afprøvning af rådighed for målgruppe 7 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
SU-berettigede uddannelser, jf. § 83 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Ydelser under tilbud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
§ 39 godtgørelse, jf., § 83 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Afprøvning af rådighed for målgruppe 7 3 uger Arbejdsmarked  Sikkerpost til Jobcenter  
SU-berettigede uddannelser, jf. § 83 3 uger  Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Virksomhedspraktik 3 uger  Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Beskæftigelsestillæg 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Ansættelse med løntilskud 2 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger m.v.

3 mdr.

Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Hjælpemidler m.v. 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Mentor ordning 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Rådighedsvurdering 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Ret til hjælp i udlandet 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Ret til kontanthjælp og/eller startydelser 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særlig støtte til høj husleje 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Revalidering 3 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af særlige ydelser til revalidender 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (revalidender) 1 mdr. Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af enkeltydelser 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af sygebehandling 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter
 
Særlig hjælp til flytning 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af flexydelse 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Efterlevelseshjælp 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af enkeltydelser 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af sygehusudgifter 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Særlig hjælp til flytning 3 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af sygedagpenge for lønmodtagere 5 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Opfølgning af sygedagpengeforløb 8 uger (1. samtale) Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Udarbejdelse af opfølgningsplan 5 uger
Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Ret til sygedagpenge for selvstændige 5 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge 5 uger Arbejdsmarked Sikkerpost til Jobcenter  
Bevilling af hjemmehjælp til personlig hjælp 1 uge (samme dag) Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
 
Bevilling af hjemmehjælp til praktisk hjælp 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
 
Bevilling af madservice ved akut behov 1 uge (samme dag) Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af genoptræning 1 uge Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af vedligeholdende træning 2 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte   
Bevilling af afløsning eller aflastning af ægtefælle 1 uge Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
 
Bevilling af nødkald 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af ansættelse af person til pasning af nærtstående med handicap 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af plejevederlag til pasning af døende 1 uge Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af tilskud til ansættelse af personlig og praktisk hjælp 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om genbrugshjælpemidler - akutte 1 hverdag Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om genbrugshjælpemidler - standard 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om specialtilpassede genbrugshjælpemidler 3 måneder Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om forbrugsgoder 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om støtte til køb af bil 12 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om støtte til bil - reparation 6 hverdage Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om små boligændringer 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om store boligændringer 12 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 10 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Kontant tilskud til personlig hjælper i over 20 timer 3 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Personlig hjælpeordning 3 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ledsagerordning 10 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Støtte- kontaktpersonordning 10 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Merudgifter 3 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Beskæftigelse og aktivitetstilbud 10 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Midlertidig botilbud 3 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Længerevarende botilbud 3 mdr. Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Ansøgning om handicapkørsel efter lov om trafikselskaber 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Visitation til ældrebolig 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte
 
Visitation til plejebolig 6 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte  
Bevilling af omsorgstandpleje 4 uger Voksenstøtte Sikkerpost til Voksenstøtte