Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra henvendelsen er modtaget og alle relevante oplysninger er tilgængelige, til der træffes en beslutning, og borgeren kan orienteres.

Dato for beslutning eller afgørelse, er ikke det samme som opstart af en eventuel bevilling, da der kan være yderligere ventetid, forberedelse, planlægning, pladsmangel, tilrettelæggelse af levering mv.

Se sagsbehandlingsfrister for Billund Kommune