Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan arbejder vi og udvikler os

Læs mere om vores plan for, hvordan vi gerne vil arbejde internt i organisationen, samt hvordan vi som kommune skal udvikle os i fremtiden.

Hvordan vil Billund Kommune være i fremtiden?

Fremtidens Legeplads:

I Billund Kommune arbejder vi for at være Fremtidens Legeplads. For os betyder det blandt andet, at vi er undersøgende, nysgerrige og ambitiøse, samt at vi ikke er bange for at prøve noget nyt sammen med de borgere, frivillige og virksomheder, som gerne vil ”lege” med os. Derfor betyder Fremtidens Legeplads også, at vi inddrager og understøtter og samskaber med borgere, frivillige og virksomheder i det daglige arbejde.

Ideen om, at vi vil være Fremtidens Legeplads, er ikke kommet ud af den blå luft. I Billund Kommune har vi et rigt foreningsliv med 500 foreninger, der skaber legende aktiviteter med sammenholdet i fokus både i forhold til naturrum og sundhed. Samtidig ligger nogle af Nordeuropas mest kreative virksomheder og turistattraktioner i kommunen. Derfor er det naturligt for os, at leg, læring og kreativitet ikke kun er forbeholdt for børn, men også for foreninger, virksomheder og borgere i alle aldre. Derfor er vi også blevet hjemsted for Børnenes Hovedstad, hvor vi, igennem ejerskabet i CoC Playful Minds – Capital of Children, arbejder med at udbrede visionen om en fremtid, der kan blive klogere og sjovere.

Derfor er samskabelsen, eller ”legen”, med borgere, virksomheder og foreninger vigtig for os, så vi gennem den legende tilgang kan skabe verdens bedste by for børn og voksne. Leg, læring og kreativitet skal i fremtiden gennemsyre ikke kun uddannelser og erhvervsliv, men også alt lige fra byplanlægning til kommunalpolitik.

Læs mere om hvordan vi vil opnå vores mål om at blive Fremtidens Legeplads

Den borgervendte organisation – sådan arbejder vi!

Borgerne skal være i centrum. Derfor vil vi tænke organisationen på en ny måde, og planen med den borgervendte organisation er derfor netop at arbejde borgervendt. Gennem et øget samarbejde og dialog på tværs  af områder vil vi gerne se fremdrift og møde den enkelte borgere og dennes behov. Derfor er vi begyndt at arbejde ud fra princippet om samskabelse. 

Samskabelse med borgerne:

Der er flere forskellige måder at løse opgaver på, hvor kommunen gennem årene har brugt nogle af måderne mere end andre. I fremtiden vil de forskellige tilgange til at løse opgaver på stadig benyttes på forskellig vis, men målet er, at vi i Billund Kommune skal have samskabelse til at være en stor del af den måde, vi løser opgaver på, så vi derudover også kan styrke relationen til borgerne.

De 3 tilgange til opgaveløsning:

Grafik: Forklarer de tre tilgange til opgaveløsning, som er Alm. opgaveløsning, inddragelse og samskabelse.

Med samskabelse mener vi, at borgerne skal tage aktiv del i de beslutninger, der vedrører deres eget liv. Det betyder, at vi i fællesskab med borgerne løser de problemstillinger, som vi har i kommunen. Dermed arbejder vi for langtidsholdbare løsninger, hvor vi har et fælles mål for de ting, som sker i kommunen. 

Med samskabelse kommer der også et bedre kendskab til hinanden. Medarbejdernes kendskab til borgerne bliver større, men også borgernes kendskab til medarbejderne, som sidder i forvaltningen, bliver større, og vi undgår derfor misforståelser. Men vi øger også kommunens ressourcer, fordi borgerne selv kan bidrage med de ressourcer, som de opdager, at der er et behov for.

”Ved fælles hjælp”- Samskabelse internt mellem medarbejdere

Samskabelse sker ikke kun i kommunens direkte borgerrelationer. Alle medarbejdere, uanset om de har direkte kontakt med borgerne, arbejder ud fra at have borgeren i centrum, også kaldet at medarbejderne arbejder borgervendt. 

Ved fælles hjælp internt mellem medarbejderne i kommunen handler om, at vi sammen arbejder for at skabe løsninger til gavn for borgerne. Samskabelsen og det tværgående samarbejde skal ses som forudsætningen for, at medarbejdere med direkte borgerkontant kan lykkedes i relationen til borgerne. Ved fælles hjælp skaber dermed de rammer, der sikrer, at relationen og samarbejdet med borgerne bliver endnu bedre.