Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oversigt over puljer

Hvilke puljer kan du søge i Billund Kommune? Se den samlede oversigt her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontaktpersonerne under hver pulje. 

Kommunale puljer

Landdistriktspuljen (1 mio. kr.)

Ansøgningsfrist: Fire gange årligt (første tirsdag i februar, maj, august og november)

Formål: Udvikling i landdistrikterne (implementering af landdistriktspolitikken)

Målgruppe: Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter

 

Frivilligt socialt arbejde - § 18 midler  (ca. 800.000 kr.)

Ansøgningsfrist:Der er ansøgningsfrist én gang årligt i november måned, hvor der kan søges tilskud for det kommende kalenderår. Den konkrete dato fremgår her på hjemmesiden og i ugeaviserne.

Formål: Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde. Hjælpe nye frivillige i gang. Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde 

Målgruppe: Foreninger, netværk eller interessegrupper som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde. 

 

Handicaprådets pulje (40.000 kr. i 2019)

Ansøgningsfrist: Handicaprådet modtager løbende begrundede ansøgninger på handicapraadet@billund.dk

Formål: At støtte initiativer til gavn for handicappede i Kommunen.

 

Integrationspuljen (100.000 kr. i 2016)

Ansøgningsfrist: Billund Kommune annoncerer to gange om året (forår og efterår). 

Formål: Støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer og værdier og andre kulturer.

  

Borger Idékassen (300.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Annonceres to gange årligt

Formål: At gavne friluftslivet, naturen og grønne arealer, samt forskønne de bynære grønne områder. Tiltag der gavner lokalsamfundet

Målgruppe: Alle borgere og lokalt forankret foreninger

  

Naturpleje og ”Lån en ko”

Ansøgningsfrist: Annonceres efter behov

Formål: Pleje af private naturarealer, i samarbejde med private lodsejere

Målgruppe: Ejere af naturarealer
 

Folkeoplysende foreninger

Aktivitetstilskud (1.919.300 kr.) 

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 1. november.

Formål: Tilskud til medlemmer under 25 år til Folkeoplysende foreninger

 

Driftstilskud til lokaler 

Formål: Tilskud til Folkeoplysende foreningers egne eller lejede lokale

 

Tilskud til aftenskolevirksomhed (613.300 kr.)
Ansøgningsfrist: 15. oktober for tilskud til undervisning. 

Kultur- og Fritidsaktører

Pulje til uddannelse og kurser (159.900kr.)

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. august. 

Formål: Tilskud til kurser for ledere, trænere og instruktører i Folkeoplysende foreninger, for ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler. Der kan søges både for ud- og bagudrettet. 

 

Udvikling - fysisk og strategisk (95.000 kr.)

Ansøgningsfrist: 1. marts, 15. april, 1. august og 15. november.

Formål:
Fysisk udvikling: Tilskud til nyindkøb af inventar, materiale o.l. for folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler. Der gives op til 50 % af udgifterne.

Strategisk udvikling: Tilskud til udvikling af nye initiativer, strategier, ideer, projekter eller andre udviklende tiltag - eksempelvis også til konsulentudgifter. 

 

Arrangementspuljen (244.900 kr.)

Ansøgningsfrist: Løbende. Ansøgninger under 5.000 kr. behandles administrativt inden for 14 dage, ansøgninger over 5.000 behandles i Unge- og Kulturudvalget ved førstkommende møde.

Formål: Puljen giver tilskud og/eller underskudsgarantier til arrangementer inden for kultur og idræt - sportsbegivenheder, musik, teater og kunst. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler.

  

Børn- og ungepuljen (50.000 kr.)

 Ansøgningsfrist: Løbende. Pulje er en strakspulje og behandlingen af ansøgninger sker fortløbende. 

Formål: Arrangementer for børn og unge lavet af børn og unge i Billund Kommune, med det formål at få kommunen til at summe af aktiviteter. Arrangement skal være for alle og må ikke være et lukket Arrangement.

Ikke-kommunale puljer

Folkeoplysningspuljen

Målgruppe: Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner

Formål: Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen/åben skole. Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet

Økonomisk støtte til dit barns idræt

Ansøgningsfrist: Annonceres her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/projekter

Formål: At hjælpe udsatte børn og unge under 18 år økonomisk i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

Målgruppe: Trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent.

LAG Vejen-Billund

Ansøgningsfrist: Tre gange årligt. 

Formål: Fastholde og etablere arbejdspladser. Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører. Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne.