Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oversigt over puljer

Her finder du en samlet liste over hvilke puljer du kan søge i Billund Kommune.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kontaktpersonerne under hver pulje. 

Kommunale puljer

Landdistriktspuljen (1 mio. kr.)

Ansøgningsfrist: Fire gange årligt (første tirsdag i februar, maj, august og november)

Formål: Udvikling i landdistrikterne (implementering af landdistriktspolitikken)

Målgruppe: Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter

 

Frivilligt socialt arbejde - § 18 midler  (Ca. 800.000 kr.)

Ansøgningsfrist:Der er ansøgningsfrist én gang årligt i november måned, hvor der kan søges tilskud for det kommende kalenderår. Den konkrete dato fremgår af ugeaviserne.

Formål: Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde. Hjælpe nye frivillige i gang. Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde

Målgruppe: Foreninger, netværk eller interessegrupper som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde. 

 

Integrationspulje (100.000 kr. i 2016)

Ansøgningsfrist: Billund Kommune annoncerer to gange om året (forår og efterår). 

Formål: Støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer og værdier og andre kulturer.

 

De frie Kulturmidler (30.942 kr.)

Ansøgningsfrist: Løbende

Formål: At medvirke til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet. At hjælpe gode idéer på vej. At medvirke til flow og udvikling i kommunens kulturelle landskab.

Målgruppe: Foreninger, institutioner, netværkskredse og enkeltpersoner i Billund Kommune

 

Borger Idèkassen (300.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Annonceres tre gange årligt

Formål: At gavne friluftslivet, naturen og grønne arealer, samt forskønne de bynære grønne områder. Tiltag der gavner lokalsamfundet

Målgruppe: Alle borgere og lokalt forankret foreninger

 

Naturpleje og ”Lån en ko”

Ansøgningsfrist: Annonceres efter behov

Formål: Pleje af private naturarealer, i samarbejde med private lodsejere

Målgruppe: Ejere af naturarealer

Folkeoplysende foreninger

Aktivitetstilskud (1.919.300 kr.) 

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 1. november.

Formål: Tilskud til medlemmer under 25 år til Folkeoplysende foreninger

 

Tilskud til leder- og træneruddannelse (131.938 kr.)

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 1. november.

Formål: Tilskud til kurser for ledere, trænere og instruktører i Folkeoplysende foreninger

 

Driftstilskud til lokaler 

Formål: Tilskud til Folkeoplysende foreningers egne lokale udgifter

 

Etableringstilskud (42.700 kr.)

Ansøgningsfrist: 1. april.

Formål: Tilskud til nyindkøb af inventar,materiale o.l. for Folkeoplysende foreninger

 

Udviklingspuljen (35.600 kr.)

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 1. april. 

Formål: Nye aktiviteter med folkeoplysende sigte for godkendte folkeoplysende foreninger

 

Tilskud til aftenskolevirksomhed (613.300 kr.)

 

Ikke-kommunale puljer

Folkeoplysningspuljen

Målgruppe: Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner

Formål: Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen/åben skole. Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet

Økonomisk støtte til dit barns idræt

Ansøgningsfrist: Annonceres her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/projekter

Formål: At hjælpe udsatte børn og unge under 18 år økonomisk i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

Målgruppe: Trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent.

LAG Vejen-Billund

Ansøgningsfrist: Tre gange årligt. 

Formål: Fastholde og etablere arbejdspladser. Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører. Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne.