Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oversigt over puljer

Her finder du en samlet liste over hvilke puljer du kan søge, af både kommunale puljer, puljer til folkeoplysende foreninger og ikke-kommunale puljer.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontaktpersonerne under hver pulje. 

Kommunale puljer

Landdistriktspuljen (1 mio. kr.)

Ansøgningsfrist: Fire gange årligt (første tirsdag i februar, maj, august og november)

Formål: Udvikling i landdistrikterne (implementering af landdistriktspolitikken)

Målgruppe: Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter

 

Handicaprådets pulje (35.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Handicaprådet modtager løbende begrundede ansøgninger på handicapraadet@billund.dk

Formål: At støtte initiativer til gavn for handicappede i Kommunen.

 

Integrationspuljen (100.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Billund Kommune annoncerer to gange om året (forår og efterår). 

Formål: Støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer og værdier og andre kulturer.

  

Borger Idékassen (300.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Annonceres to gange årligt

Formål: At gavne friluftslivet, naturen og grønne arealer, samt forskønne de bynære grønne områder. Tiltag der gavner lokalsamfundet

Målgruppe: Alle borgere og lokalt forankret foreninger

  

Naturpleje og ”Lån en ko”

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist

Formål: Pleje af private naturarealer, i samarbejde med private lodsejere

Målgruppe: Ejere af naturarealer

-

Aktivitets- og installationspulje i Grindsted bymidte (100.000 kr)

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist

Formål: At skabe liv og aktivitet i Grindsted bymidte

Målgruppe: Enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere med gode idéer og et stærkt engagement i bymidten

-

Kultur og Fritid

 

Frivilligt socialt arbejde - § 18 midler (ca. 800.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Der er ansøgningsfrist én gang årligt i november måned, hvor der kan søges tilskud for det kommende kalenderår. Den konkrete dato fremgår her på hjemmesiden og i ugeaviserne.

Formål: Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde. Hjælpe nye frivillige i gang. Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde 

Målgruppe: Foreninger, netværk eller interessegrupper som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde. 

-

Pulje til uddannelse og kurser - (160.601 kr.)

Ansøgningsfrist: 1. November. 

Formål: Tilskud til kurser for ledere, trænere og instruktører i Folkeoplysende foreninger, for ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler. Der kan søges både for ud- og bagudrettet. 

 

Udvikling - fysisk og strategisk - (95.299 kr.)

Ansøgningsfrist: Datoer for 2022 følger

Formål:
Fysisk udvikling: Tilskud til nyindkøb af inventar, materiale o.l. for folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler. Der gives op til 50 % af udgifterne.

Strategisk udvikling: Tilskud til udvikling af nye initiativer, strategier, ideer, projekter eller andre udviklende tiltag - eksempelvis også til konsulentudgifter. 

 

Arrangementspuljen  - (I 2022: 251.000 kr.)

Ansøgningsfrist: Løbende. Ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt inden for 14 dage, ansøgninger over 10.000 behandles i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget ved førstkommende møde.

Formål: Puljen giver tilskud og/eller underskudsgarantier til arrangementer inden for kultur og idræt - sportsbegivenheder, musik, teater og kunst. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler.

  

Børn- og ungepuljen 

 Ansøgningsfrist: Løbende. Pulje er en strakspulje og behandlingen af ansøgninger sker fortløbende. 

Formål: Arrangementer for børn og unge lavet af børn og unge i Billund Kommune, med det formål at få kommunen til at summe af aktiviteter. Arrangement skal være for alle og må ikke være et lukket Arrangement.

Ikke-kommunale puljer

Økonomisk støtte til dit barns idræt

Ansøgningsfrist: Annonceres her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/projekter

Formål: At hjælpe udsatte børn og unge under 18 år økonomisk i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

Målgruppe: Trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent.

LAG Vejen-Billund

Ansøgningsfrist: To gange årligt. 

Formål: Fastholde og etablere arbejdspladser. Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører. Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne.