Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Organisationen

Billund Kommune består af en politisk og en administrativ organisation. Her finder du et samlet diagram over organiseringen i kommunen.

Den administrative organisation

Den administrative organisation består af en direktion med en kommunaldirektør og tre direktører med ansvar for hver deres fagforvaltning. Da direktionen er en del af den administrative organisation, så er de ikke politiske valgte. Det er dog dem, som har det overordnede ansvar for ledelse af kommunen. Direktionen består af Kommunaldirektøren Ole Bladt-Hansen, Direktør for Voksne og Stabe Thomas Foged, Direktør for Børn og Unge Anders Lundsgaard og Direktør for teknik, Plan og Kultur Martin Sejersgaard-Jacobsen.

De forskellige forvaltninger som kommunen er bygget op omkring, er som følgende:

  • Kommunaldirektøren: Her varetages ledelsen af Byrådssekretariatet samt HR og Sundhedsstaben, som løser opgaver inden for politisk betjening herunder jura, kommunikation og erhverv, strategisk medarbejderudvikling og sundhed.
  • Børn og Unge: Området varetager opgaver inden for dagtilbud til børn og unge, skoleområdet, sundhedsplejen, familietilbud og -rådgivning samt pædagogisk-psykologisk rådgivning
  • Voksne og Stabe: Området varetager opgaver inden for dagpenge, aktivering, revalidering, førtidspension, kontanthjælp, ældre-/hjemmepleje, psykiatrien, handicapinstitutioner, økonomi, personale, indkøb og it.
  • Teknik, Plan og Kultur: Området varetager opgaver inden for beredskab, kommunale ejendomme, byggeri og planlægning, natur og miljø, park og vej samt kultur og fritid.

Diagram over den administrative organisation

Den politiske organisation

Den politiske organisation består af kommunalbestyrelsen, hvor den siddende borgmester sidder i spidsen for kommunalbestyrelsen. Derudover er den politiske organisation delt op i fire forskellige udvalg, som behandler politiske sager indenfor udvalgets område samt et økonomiudvalg.  

Udvalgene er:

 Diagram over den politiske organisation