Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Organisation

Billund Kommune består af en politisk og en administrativ organisation. Her på siden finder du et samlet diagram over organiseringen i kommunen.

Administrativ organisation

Billund Kommunes administrative organisation består af en Direktion med en kommunaldirektør og tre direktører for hver sin fagforvaltning. 

Organisationsdiagram for Administrationen

  • Børn og Unge: Børn og Unge varetager områderne dagtilbud til børn og unge, skoleområdet, sundhedsplejen, familietilbud og -rådgivning samt pædagogisk-psykologisk rådgivning
  • Voksne: Voksne varetager områderne dagpenge, aktivering, revalidering, førtidspension, kontanthjælp, ældre-/ hjemmeplejen, psykiatrien, handicapinstitutioner og sundhed
  • Plan, Erhverv og Kultur: Plan, Erhverv og Kultur varetager politisk betjening herunder jura og kommunikation, erhverv, kultur og fritid samt by og plan
  • Teknik og Stabe: Teknik og Stabe varetager områderne beredskab, kommunale ejendomme, byggeri og planlægning, natur og miljø, park og vej, økonomi, personale, indkøb og it

Find kontaktoplysninger til medarbejdere

Politisk organisation

Organisationsdiagram for den politiske organisering

Læs mere om Byrådet og deres styrelsesvedtægt.