Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Organisation

Billund Kommune består af en politisk og en administrativ organisation.

Administrativ organisation

Billund Kommunes administrative organisation består af en administration og en række institutioner og virksomheder.

Billund Kommunes administrative organisation består af en Direktion med en kommunaldirektør og tre direktører for hver sin fagforvaltning. Til Direktionen er knyttet en central stabsfunktion.

Organisationsdiagram for Administrationen

 

Børne- og Kulturforvaltningen

Børne- & Kulturforvaltningen varetager områderne dagtilbud til børn og unge, skoleområdet, sundhedsplejen, familietilbud og -rådgivning, pædagogisk-psykologisk rådgivning, kulturelle tilbud og aktiviteter, idrætscentre, biblioteker, musikskole, ungdomsskole.

Organisationsdiagram for Børn & Kultur

 

Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- & Sundhedsforvaltningen varetager områderne dagpenge, aktivering, revalidering, førtidspension, kontanthjælp, ældre-/ hjemmeplejen, psykiatrien, handicapinstitutioner.

Organisationsdiagram for Social & Sundhed

 

Teknik- & Økonomiforvaltningen

Teknik- & Økonomiforvaltningen varetager områderne: beredskab, kommunale ejendomme, byggeri og planlægning, natur og miljø, park og vej.

Organisationsdiagram for Teknik og Økonomi

 

Politisk organisation

Organisationsdiagram for den politiske organisation