Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Organisation

Billund Kommune består af en politisk og en administrativ organisation. Her på siden finder du et samlet diagram over organiseringen i kommunen.

Administrativ organisation

Billund Kommunes administrative organisation består af en Direktion med en kommunaldirektør og tre direktører for hver sin fagforvaltning. 

Organisationsdiagram for Administrationen

  • Kommunaldirektøren varetager ledelsen af Byrådssekretariatet samt HR og Sundhedsstaben, som løser opgaver inden for politisk betjening herunder jura og kommunikation og erhverv, strategisk medarbejderudvikling og sundhed.
  • Børn og Unge: Området varetager opgaver inden for dagtilbud til børn og unge, skoleområdet, sundhedsplejen, familietilbud og -rådgivning samt pædagogisk-psykologisk rådgivning
  • Voksne og Stabe: Området varetager opgaver inden for dagpenge, aktivering, revalidering, førtidspension, kontanthjælp, ældre-/hjemmepleje, psykiatrien, handicapinstitutioner, , økonomi, personale, indkøb og it.
  • Teknik, Plan og Kultur: Området varetager opgaver inden for beredskab, kommunale ejendomme, byggeri og planlægning, natur og miljø, park og vej samt kultur. 

Find kontaktoplysninger til medarbejdere

Politisk organisation

Organisationsdiagram for den politiske organisering

Læs mere om Byrådet og deres styrelsesvedtægt.