Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Personalepolitik og MED-aftale

En attraktiv arbejdsplads med trivsel. I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Personalepolitikken samler vores værdier og holdninger til det at være ansat i Billund Kommune, ligesom den sætter fælles rammer og retning for centrale personalepolitiske temaer på tværs af områder og arbejdspladser. Du kan finde vores personalepolitik nedenfor.

Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er ligeledes en vigtig forudsætning for at levere solide resultater. Derfor er det også naturligt at vi bruger energi på at drøfte, hvordan vi skaber de bedste vilkår for vores samarbejdsmulighederne. Med MED-aftalen er der skabt et godt grundlag for fremtidig sikring af klare og tydelige rammer og vilkår for vores samarbejde. Du kan finde vores lokalpolitik om medindflydelse og medbestemmelse nedenfor.

 

 

Billund Kommunes personalepolitik

MED-aftale gældende fra 1. januar 2021