Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Resultater og læringer fra pilotprojektet med Playful Learning i Billund Kommune

I 2019 blev et pilotprojekt med Playful Learning startet op på Vorbasse Skole. Projektet skulle afdække, om der var et potentiale for at implementere Playful Learning i hele kommunen. Se mere her om de resultater og læringer, vi har opnået i forbindelse med projektet på Vorbasse Skole.

Pilotprojektet med Playful Learning på Vorbasse Skole blev startet op i august 2019 og afsluttet i juli 2020. I alt deltog 53 elever fra 7. og 8. årgang. På baggrund af erfaringerne herfra er det nu besluttet, at Playful Learning over de kommende år skal udbredes til alle folkeskoler i Billund Kommune. 

Med de følgende videoer kan du høre og se mere om de resultater og erfaringer, som vi opnåede igennem pilotprojektet på Vorbasse Skole. 

Kort version - Dansk:

 

Short version - English:

 

Lang version - Dansk:

 

Long version - English: