Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tv-overvågning i Billund Kommune

Billund Kommune foretager tv-overvågning i og omkring kommunens bygninger. Når du opholder dig på Billund Kommunes områder, kan du blive optaget af Kommunens tv-overvågning. På de steder og i de lokaler, hvor der foretages tv-overvågning, er der opsat skiltning, som oplyser om, at der foretages tv-overvågning.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning:

  • At forebygge kriminalitet såsom indbrud, tyveri og hærværk
  • At beskytte tekniske installationer mod tab og driftsforstyrrelser
  • At øge trygheden for personale samt de personer, der færdes i det tv-overvågede område

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvis optagelserne skildrer oplysninger om strafbare forhold er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

Efter tv-overvågningslovens § 4 c kan tv-overvågning foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun videregives, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, 2) videregivelsen følger af lov eller 3) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger om dig, som fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger såsom billedet samt tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område
  • Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne

Sletning af optagelser

Jævnfør tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 4 bliver billedoptagelser fra tv-overvågning, som er optaget til kriminalitetsforebyggende formål, slettet senest 30 dage efter, at de er optaget. Kravet om sletning gælder ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret tvist.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi håndterer dine oplysninger
  • Du har også ret til at bede om at få rettet oplysninger om dig selv, hvis de er forkerte eller vildledende
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt vil slette dine oplysninger

Klage til Datatilsynet

Du kan henvende dig til Datatilsynet, hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Billund Kommune er dataansvarlig

Billund Kommune er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, som fremgår af videooptagelserne. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Du er velkommen til at kontakte Billund Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har nogle spørgsmål til dine rettigheder. Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre på siden.