Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Telefonoptagelser i hovedomstillingen

Billund Kommune har mulighed for at optage og gemme de telefonsamtaler, som medarbejderne i hovedomstillingen har med borgerne. Formålet med at samtalerne kan optages er, at optagelserne kan bruges som dokumentation, hvis medarbejderen undervejs i samtalen bliver truet eller der bliver brugt truende eller chikanerende sprog.

Formålet med behandlingen

Billund Kommune behandler personoplysninger i hovedomstillingen, når oplysningerne er nødvendige for at afgøre, hvilken afdelingen eller sagsbehandler, som borgeren skal videresendes til. Der kan indgå almindelige personoplysninger, CPR-numre og følsomme personoplysninger som en del af telefonsamtalen.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvis der i samtalen bliver delt følsomme personoplysninger fx helbredsoplysninger er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, f og g. Behandling af oplysninger om cpr-nr. for sker for entydigt at kunne identificere borgeren efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Eventuelle oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 1

Hvornår slettes optagelserne?

Der skelnes mellem samtaler, hvor det aktivt tilvælges at samtalen bliver gemt og samtaler, som ikke ønskes gemt. Optagelser af de samtaler, som ikke ønskes gemt opbevares i 30 minutter hvorefter de slettes.  Optagelserne af de samtaler, hvor det aktivt tilvælges at de ønskes gemt opbevares i 30 dage, hvorefter de bliver slettet.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi håndterer dine oplysninger.
  • Du har også ret til at bede om at få rettet oplysninger om dig selv, hvis de er forkerte eller vildledende.
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt vil slette dine oplysninger.

 

Du skal kontakte Billund Kommune, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du kan henvende dig til Datatilsynet, hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Billund Kommunes kontaktoplysninger

Billund Kommune er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, som fremgår af telefonoptagelserne fra hovedomstillingen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til noget af det, vi har skrevet her, eller til Billund Kommune som dataansvarlig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Telefon: 79727200
Skriv sikkert til Billund Kommune

Databeskyttelsesrådgiver

Du er velkommen til at kontakte Billund Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har nogle spørgsmål til dine rettigheder. Du kan kontakte Billund Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefon: 79727243
Skriv sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren