Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oplysningspligt ved henvendelse til Databeskyttelsesrådgiver

I forbindelse med rådgivning eller vejledning hos kommunens Databeskyttelsesrådgiver er Billund Kommune ansvarlig for behandling af personoplysninger. Ifølge databeskyttelsesreglerne skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Hvad gør Databeskyttelsesrådgiveren med dine oplysninger?

Databeskyttelsesrådgiveren behandler dine oplysninger, for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med din henvendelse, herunder yde rådgivning om de databeskyttelsesretlige regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Derudover kan der være et behov for at behandle dine personoplysninger, for at imødekomme dit ønske om, at videreformidle din henvendelse til en specifik forvaltning. Denne videreformidling kan både være i relation til en klage eller et spørgsmål til forvaltningen, vedrørende deres behandling af dine personoplysninger.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, for så vidt angår de almindelige personoplysninger. Hvis du har sendt følsomme personoplysninger, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. Behandlingen af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Din henvendelse vil blive slettet inden for 5-7 dage, når henvendelsen er videresendt til rette afdeling eller du har modtaget svar direkte fra Databeskyttelsesrådgiveren.

I nogle tilfælde journaliseres de oplysninger, som har betydning for behandlingen af en sag. Der oprettes alene en sag i kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem i tilfælde, hvor det vurderes at være nødvendigt for rådgivningen. Efter reglerne i Arkivloven vil disse oplysninger blive opbevaret i 5 år.

 

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi håndterer dine oplysninger.
  • Du har også ret til at bede om at få rettet oplysninger om dig selv, hvis de er forkerte eller vildledende.
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt vil slette dine oplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi ikke har grund til at håndtere dine oplysninger, har du ret til at gøre indsigelse.

 

Du skal kontakte Billund Kommune, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger for Billund Kommune

Databeskyttelsesrådgiveren er en del af Billund Kommune, Jorden Rundet 1, 7200 Grindsted. Du finder kommunens kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Kontaktoplysninger på Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du er velkommen til at kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har nogle spørgsmål til dine rettigheder. Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre på siden.

 

Klage til Datatilsynet

Du kan henvende dig til Datatilsynet, hvis du vil klage over Billund Kommunes måde at håndtere dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.