Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oplysningspligt for Microsoft Teams

Ifølge databeskyttelsesreglerne skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Hvad skal Billund Kommune bruge mine oplysninger til?

Vi bruger IT-systemet Microsoft Teams som kommunikationsværktøj mellem dig og en eller flere medarbejdere i Billund Kommune. Vi behandler dine personoplysninger, når du deltager i videomøder med medarbejdere i Billund Kommune og i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for Billund Kommunes optagelser af videomøder.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandling af almindelige personoplysninger som led i en opgave i samfundets interesse eller som et led i offentlig myndighedsudøvelse.

 

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
Almindelige personoplysninger, såsom navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse, arbejdsgiver.

 

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Billund Kommune indsamler dine kontaktoplysninger fra dig selv og evt. din arbejdsgiver.  

 

Andre modtagere af dine personoplysninger

Billund Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at overlade dine personoplysninger til de systemer, der bruges til at opbevare videooptagelser foretaget i Microsoft Teams. Billund Kommune har indgået en databehandleraftale med de udbydere, hvis systemer benyttes i forbindelse med opbevaring

 

Hvor lang tid opbevarer Billund Kommune mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil de blive slettet hos Billund Kommune.

 

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi håndterer dine oplysninger.
  • Du har også ret til at bede om at få rettet oplysninger om dig selv, hvis de er forkerte eller vildledende.
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt vil slette dine oplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi ikke har grund til at håndtere dine oplysninger, har du ret til at gøre indsigelse.

 

Kontaktoplysninger for Billund Kommune

Billund Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.
Du kan finde Kommunes kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Kontaktoplysninger på Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du er velkommen til at kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har nogle spørgsmål til dine rettigheder. Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre på siden.

 

Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Billund Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.