Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Behandling af personoplysninger i Tandplejen

Vi bruger dine eller dine børns data for at kunne udføre kommunens opgaver vedrørende kommunal tandpleje. Vi bruger oplysningerne til at kunne indkalde dig til samtale og oprette et tandplejeforløb.

Oplysningspligt ved behandling af personoplysninger i Billund Kommunale Tandpleje:

Efter Databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

Billund Kommunes kontaktoplysninger

Billund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Billund Kommune

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

 

Mail:  kommunen@billund.dk

Telefon: 7972 7200

CVR: 29 18 97 65

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mail: DPO@billund.dk

Telefon: 7972 7243

 

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Børne- og ungdomstandpleje

Formålet med behandlingen af dine og dit barns personoplysninger er at muliggøre kommunens opgaver vedrørende kommunal tandpleje og sikre dig og dit barn en god service. Vi bruger oplysningerne til at indkalde dig som forælder til samtale og til at oprette et forløb i tandplejen til dit barn.  

Special-, omsorgs- og socialtandpleje

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at muliggøre kommunens opgaver vedrørende kommunal tandpleje og sikre dig en god service. Vi bruger oplysningerne til at indkalde dig til samtale og til at oprette et forløb i tandplejen til dig. 

 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din tandpleje samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra a) eller e), eller artikel 9, stk. 2, litra a) eller f) samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer og sociale forhold
  • Følsomme personoplysninger herunder helbredsoplysninger.
  • Oplysninger om cpr.nr.

 

Oplysningerne stammer fra regionens hospitaler, praktiserende læge, kommunen selv, samarbejdspartnere og dig selv. Er du tilknyttet børne- og ungdomstandpleje kan oplysningerne desuden stamme fra dit barn og din evt. partner.

Tandplejen behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommunal tandpleje, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang.

Tandplejen registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

 

Vi gemmer dine personoplysninger:

Billund Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et arkiveringskrav er opfyldt. Oplysninger slettes efter arkivlovens bestemmelser.

 

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig.

  •          Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi håndterer dine oplysninger.
  •          Du har også ret til at bede om at få rettet oplysninger om dig selv, hvis de er forkerte eller vildledende.
  •          Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt vil slette dine oplysninger.
  •          Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi ikke har grund til at håndtere dine oplysninger, har du ret til at gøre indsigelse.

 

Du skal kontakte Billund Kommune, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Oplysninger om at klage til Datatilsynet:

Du kan henvende dig til Datatilsynet, hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Billund Kommunale Tandpleje

Tinghusgade 7

7200 Grindsted

 

Telefon 7213 1211      kl. 8.00-10.00 eller kl. 13.00-14.00.

 

Sikker mail: tandplejen@billund.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.