Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Databeskyttelse

I Billund Kommune har vi fokus på at beskytte de data, vi behandler, både fra borgere, ansatte, virksomheder og samarbejdspartnere. Læs om hvordan vi håndtere databeskyttelse i kommunen.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for forskelligartede informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.  Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle fælles registre og offentlige myndigheder stiller data til rådighed, som vi selv kan hente informationer fra. Dette gør sig eksempelvis gældende for indkomstoplysninger og SKAT. Andre informationer kan vi bede vi dig om at oplyse, når du for eksempelvis ansøger om en ydelse eller service hos os. Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine ydelser i kommunen.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Der findes særlige retningslinjer for, hvor længe vi må gemme dine personlige oplysninger. Disse retningslinjer varierer, alt efter om det drejer sig om en jobansøgning, en sag i jobcentret eller andet. Hvis du ønsker mere præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, kan du kontakte det fagområde i kommunen, som måtte have med den enkelte sag at gøre.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

I forbindelse med den nye persondataforordning skal alle offentlige myndigheder udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der skal understøtte kommunen i at efterleve de databeskyttelsesretlige regler, og dermed håndtere personoplysninger på lovlig og sikker vis. 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver skal altså tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven og den nye persondataforordning. Databeskyttelsesrådgiveren bistår desuden i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om sikker og lovlig håndtering af personoplysninger. Du kan derfor også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er usikker på, om kommunen håndterer dine personoplysninger korrekt. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan dog ikke hjælpe dig med en konkret faglig sagsbehandling, eller de afgørelser der træffes. Dette varetages fortsat af det fagområde, der behandler din sag. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager oplysninger, der ikke er rettet til mig?

Oplysninger og informationer vedrørende sager der afsendes fra kommunen er fortrolige. Hvis du mod forventning og ved en fejl modtager oplysninger, hvor du ikke er den rette modtager, bedes du venligst omgående underrette afsenderen eller databeskyttelsesrådgiveren. Derefter er det vigtigt, at du tilintetgør alle oplysninger, uden at beholde en kopi, og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at gøre sig bekendt med indholdet af andres breve. Også Grundloven fastslår, at brud på brevhemmeligheden alene må ske, hvis der findes en specifik retskendelse om dette. Derfor opfordrer vi dig til at underrette afsenderen eller databeskyttelsesrådgiveren og tilintetgøre alle oplysninger med det samme; både for at beskytte dig selv og den person hvis oplysninger du har modtaget. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers oplysninger.